Nieuw masterplan voor site Assisiëlaan zorgt voor uitbreiding school en extra gezinswoningen

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Stadsvernieuwing

Er is een masterplan uitgetekend voor de site aan de Assisiëlaan in de Nieuwe Koerswijk. Op die site bevinden zich op dit moment de afdeling Mariasteen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege en de Sint-Franciscuskerk. Het masterplan zorgt ervoor dat de school kan uitbreiden, het kerkgebouw deels een nieuwe pedagogische en sociale functie krijgt en dat er twaalf duurzame gezinswoningen bijkomen.

Recent werd een masterplan uitgetekend voor de site aan de Assisiëlaan in de Nieuwe Koerswijk. Op die site bevinden zich op dit moment de afdeling Mariasteen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege en de Sint-Franciscuskerk. Het masterplan zorgt voor een verdere ontwikkeling van de site en kwam tot stand na een samenwerking van verschillende partners: Scholengemeenschap De Zeemeeuw, Kerkfabriek Sint-Franciscus en Decanaat Oostende-Blankenberge, Corbeau Vastgoedontwikkeling, Bouwbedrijf Furnibo en Stad Oostende.

Mariasteen: een volwaardige en moderne basisschool

Het masterplan kwam tot stand op initiatief van Scholengemeenschap de Zeemeeuw dat  de afdeling Mariasteen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) wil uitbouwen tot een  moderne basisschool. Op dit moment zitten er 49 kleuters en 34 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar in de school. Een nieuwbouwproject zal er voor zorgen dat de school een volwaardige basisschool wordt voor 180 leerlingen en voortaan ook het derde tot het zesde leerjaar van het lager onderwijs kan aanbieden. Met dat aanbod komt de Zeemeeuw ook tegemoet aan het stijgend aantal jonge gezinnen in de buurt.

Het nieuwbouwproject kost in totaal 1,8 miljoen euro en het Decanaat Oostende-Blankenberge treedt op als bouwheer. Er komen vijf nieuwe klassen en extra kantoorruimte. Het nieuwe gedeelte zal zo goed als mogelijk aansluiten bij het huidige schoolgebouw. De groenzone achter de school zal geïntegreerd worden in de site als speelruimte voor de leerlingen.

Sint-Franciscuskerk: polyvalente invulling voor jong en oud

Bij de uitbreiding van de school, hoort ook een deels nieuwe invulling voor de Sint-Franciscuskerk. Het is de bedoeling om het huidige kerkgebouw door middel van een extra muur op te splitsen in twee delen. De kerk wordt zo kleiner, maar er zullen nog steeds erediensten kunnen doorgaan. Het andere deel van het gebouw zal de school kunnen gebruiken als een polyvalente zaal: voor lessen lichamelijke opvoeding, als refter en voor andere grotere activiteiten.

Voor die aanpassingen krijgt de Kerkfabriek Sint-Franciscus een doorgeeflening van Stad Oostende. Voor het gebruik van de nieuwe polyvalente ruimte zal de de school huur betalen aan de kerkfabriek, zo blijft ook de begroting van de kerkfabriek in evenwicht.

Bovendien is het de bedoeling om de polyvalente zaal na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties maximaal open te stellen voor andere gebruikers. Zo vervullen de kerk en de school ook een sociale rol voor verenigingen en mensen uit de buurt.

Duurzame gezinswoningen

Het derde luik van het Masterplan is een vastgoedproject dat ontwikkeld zal worden door Corbeau Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf Furnibo. Op de site is er namelijk nog een stuk vrijliggende grond langs de Prins Roselaan, dat nu nog eigendom is van het Decanaat. Op die locatie zullen Corbeau en Furnibo twaalf duurzame gezinswoningen bouwen. De nieuwe buurt zal bestaan uit woningen in gesloten, halfopen en open bebouwing, telkens voorzien van een tuin. Dit project beantwoordt aan de grote vraag naar dergelijke woningen in de buurt, terwijl het ook goed ingepast zal worden in de bestaande omgeving.

De opbrengsten van dit vastgoedproject kunnen door het Decanaat geïnvesteerd worden in de geplande nieuwbouw voor de Mariasteenschool. Op die manier is de cirkel rond, met een toegevoegde waarde voor de buurt en voor alle partners uit het Masterplan. Dit project is een mooi voorbeeld van een toekomstgerichte publiek-private samenwerking.

De werken aan de kerk starten volgend jaar. Het hele masterplan, inclusief de nieuwe gezinswoningen en het nieuwe schoolgebouw, moet klaar zijn tegen het najaar van 2023.