Nieuwe lijst van mogelijke juryleden uit Oostende voor assisenzaken

Posted on Posted in Juridische Zaken, Oostende - De Stad aan Zee

Zoals elke vier jaar maakt Stad Oostende een nieuwe ‘lijst van gezworenen’ voor het Hof van Assisen. De geselecteerde bewoners kunnen de volgende vier jaar opgeroepen worden om als jurylid bij het Hof van Assisen op te treden.

Elke vier jaar maakt de stad een ‘lijst van gezworenen’ op voor het Hof van Assisen. De opmaak van de lijst gebeurt via lottrekking, door de Burgemeester die bijgestaan werd door schepen Charlotte Verkeyn en schepen Maxim Donck.

Bij de lottrekking trekt de Burgemeester een nummer dat bestaat uit twee cijfers. Oostendenaars waarvan het kiesnummer van de laatste Federale verkiezingen eindigt op deze twee cijfers, zijn in principe kandidaat om de volgende vier jaar te worden opgeroepen om als jurylid bij het Hof van Assisen op te treden.

Enkel de personen tussen de leeftijd van 28 en 65 jaar komen in aanmerking. Alle kandidaat-juryleden zullen in de loop van februari een witte kaart met begeleidende brief ontvangen die zorgvuldig moet ingevuld worden. Op grond van de ingevulde kaarten, wordt de definitieve lijst opgemaakt.