Oostendse horeca-uitbaters kunnen vanaf nu winterterras aanvragen

Posted on Posted in Economie, Economisch Huis, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende heeft beslist dat de winterterrassen dit jaar al extra vroeg geplaatst mogen worden. Bij alle permanente terrassen (open, overbouwd of gesloten) kunnen de uitbreidingen die werden toegelaten toegelaten omwille van corona, ook blijven staan tot 31 januari 2021.

De voorbije maanden kregen in totaal 239 Oostendse horecazaken een vergunning om hun terras uit te breiden. Half september werd al beslist om alle uitgebreide terrassen te verlengen tot en met zondag 1 november.

In Oostende kunnen horeca-uitbaters een vergunning aanvragen voor vier types terrassen: tijdelijke open terrassen (zomerterrassen), permanente open terrassen, permanente overbouwde terrassen (waarvan het dak en de ramen verwijderd kunnen worden) en permanente gesloten terrassen met een vaste constructie. De laatste twee categorieën blijven sowieso het hele jaar staan.

Vervroegde winterterrassen

Voor de permanente open terrassen heeft Stad Oostende beslist dat uitbaters vanaf nu al toelating kunnen aanvragen om hun terras om te vormen naar een ‘winterterras’. Dat betekent dat het terras een tijdelijk gesloten karakter krijgt en in een kerstkleedje wordt gestoken. De winterterrassen worden dus toegelaten tussen 2 oktober en 31 januari. Dat betekent een periode van 4 maanden in plaats van de gebruikelijke twee maanden.

En er is nog goed nieuws: alle uitbaters van terrassen die permanent op het openbaar domein staan, mogen de eerder goedgekeurde uitbreiding laten staan tot 31 januari 2021. Dat betekent dat de ‘coronaterrassen’ die bij de permanente terrassen horen (open, overbouwd of overdekt), dus zeker al tot volgend jaar kunnen blijven staan. Voor alle tijdelijke terrassen, al dan niet met corona-uitbreiding, lopen de vergunningen dit jaar af op 1 november.

Winterterras aanvragen?

Een aanvraag indienen voor een (vervroegd) winterterras gebeurt zoals steeds bij de dienst Handhaving & Toezicht van Stad Oostende. Voor ondersteuning en meer informatie, kunnen handelaars terecht bij het Economisch Huis Oostende.