Opvang Oekraïners op de vlucht: eerste gezinnen aangekomen in Oostende, Stad richt een taskforce op

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid

Vorige week lanceerde Stad Oostende een brede oproep naar opvangplaatsen voor Oekraïners op de vlucht. Intussen werden de eerste gezinnen opgevangen in Oostende, zowel in private opvanginitiatieven als in locaties in beheer van de stad. Intussen meldde ook al een honderdtal inwoners zich aan om te helpen. Stad Oostende coördineert alles via een Taskforce die vandaag voor de eerste keer samenkwam.

Op vraag van de federale overheid lanceerde Stad Oostende vorige week een brede oproep naar opvangplaatsen voor Oekraïners die de oorlog in eigen land ontvluchtten.

Veel solidaire reacties

Als respons hierop kwamen bij Stad Oostende al een 100-tal solidaire reacties binnen van mensen of organisaties die zich aanmelden om mee te helpen. Het gaat daarbij zowel over mensen die onderdak willen bieden, maar ook over tolken of inzamelacties. Concreet zijn de reacties al goed voor bijna 350 opvangbedden, verdeeld over ongeveer 100 adressen in Oostende.

Vorige vrijdag en gisteren arriveerden de eerste Oekraïense gezinnen in Oostende. Voorlopig gaat het over 9 mensen die tijdelijk opgevangen worden, bij private opvanginitiatieven of in locaties in beheer van Stad Oostende. De eerste opvang en ondersteuning ter plaatse gebeurt door de welzijnsdiensten van de stad.

Statuut van tijdelijke bescherming: enkel na aanmelding in Brussel

Stad Oostende kreeg de voorbije dagen ook meldingen van Oostendenaars die familie of vrienden uit Oekraïne zelf rechstreeks opvangen. Het is echter cruciaal dat iedereen die Oekraïne ontvlucht zich eerst aanmeldt bij het centrale registratiecentrum in Brussel (Waterloolaan 121). Dit is ook belangrijk voor wie geen onderdak zoekt, maar zelf al een onderdak gevonden heeft bij familie of kennissen.

Oekraïners die zich het registratiecentrum aanmelden en aan de voorwaarden voldoen, krijgen een attest van tijdelijke bescherming. Met dit attest kan Stad Oostende (of een andere lokaal bestuur) dan een A-kaart aanmaken. Die kaart geeft dan een tijdelijk verblijfsrecht voor één jaar, dat jaarlijks verlengd kan worden. Die kaart is ook nodig voor bijvoorbeeld de aanvragen voor een leefloon of andere administratieve aanvragen. Alle praktische info over het registratiecentrum is te vinden op de website van Binnenlandse Zaken.

Taskforce vanuit Stad Oostende

Voor de meeste mensen die nu uit Oekraïne aankomen, is de vlucht uit hun thuisland halsoverkop verlopen. Alles achterlaten en een oorlogsituatie ontvluchten, is voor hen een traumatische ervaring. Stad Oostende wil daarom de Oekraïense vluchtelingen in alle rust en sereniteit opvangen, zodat ze hier in de eerste plaats rust kunnen vinden.

Om de opvang en alle bijhorende initiatieven te coördineren, richtte Stad Oostende een taskforce op, met daarin verschillende stadsdiensten vertegenwoordigd. Die komt vanaf vandaag wekelijks samen, zolang dat nodig is.

Oekraïne-pagina op oostende.be, infomoment volgt

Alle info over Oekraïne (lokale steuninitiatieven, hoe aanmelden voor opvang,…) is intussen gebundeld op de website van Stad Oostende op een aparte pagina: www.oostende.be/oekraine.

Op die pagina staat ook de link naar de infopagina van de Federale Overheid (www.info-ukraine.be) en de gegevens van het algemeen infonummer van de federale overheid waar burgers met vragen ook terechtkunnen.

Heel wat mensen uit Oostende die zich kandidaat stelden om opvang te voorzien, blijven voorlopig met een aantal praktische vragen zitten. Stad Oostende wacht daarvoor ook zelf op extra info van de hogere overheid. Eens alle info verzameld is, zal er in de week van 14 maart normaal een infomoment georganiseerd worden.