Ostend Tennis Club blijft tenniscomplex in Koninginnelaan uitbaten

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Sport

De concessie voor het tenniscomplex aan de Koninginnelaan wordt voor de komende tien jaar toegewezen aan de nv Ostend Tennis Club (OTC). OTC betaalt een jaarlijks (te indexeren) concessiebedrag van 37.500 euro aan Stad Oostende en zal ook blijven investeren in het complex.

In 1996 gaf het toenmalige stadsbestuur het tenniscomplex met clubhuis en tennisbanen gelegen in de blok gevormd door de Koninginnelaan, de Prinsenlaan en de Leffingestraat , in concessie aan de Ostend Tennis Club (OTC). Los van de concessie met de Stad Oostende beschikt de club over binnenterreinen aanpalend aan het domein van de concessie. De huidige concessie loopt af op 31 december 2022.

De Gemeenteraad van 28 juni 2021 besliste voor de concessie een Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te voeren en heeft het bestek met de toewijzings- en concessievoorwaarden en het modelcontract goedgekeurd. Het College van Burgemeester en Schepenen werd belast met de verdere uitvoering.

Twee kandidaten dienden een offerte in, maar bij administratief nazicht bleek dat één van die offertes substantieel onregelmatig was. Met de andere kandidaat werden onderhandelingen gevoerd waardoor het oorspronkelijk aanbod nog kon worden verbeterd, zodat de jaarlijkse concessieprijs kon worden verhoogd en het investeringsbedrag met € 100.000 werd opgetrokken.

De concessie voor de exploitatie van het sportcomplex wordt gegund aan de NV Ostend Tennis Club voor een periode van 10 jaar (tot 31.12.2032), verlengbaar met een aanvullende termijn van 15 jaar (tot 31.12.2047). Dat kan op voorwaarde dat het investeringsplan voor minstens 80 % is uitgevoerd tegen het einde van de eerste concessieperiode. De NV Ostend Tennis Club zal hiervoor jaarlijks 37.500 euro concessiegeld betalen (jaarlijks te indexeren).

De gunning werd vrijdag goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De onderhandelde overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Gemeenteraad op 25 oktober.