Politie Oostende versterkt wijkwerking

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Dichterbij de burger

Er komen niet alleen 35 nieuwe collega’s bij de komende jaren, Politie Oostende heeft ook plannen om de wijkwerking verbeteren. De nieuwe visie – “wijkpolitie 2.0” – betekent onder andere dat er méér wijkinspecteurs komen, die ook aanwezig zullen zijn in antennepunten en die dankzij digitalisering vaker de straat op kunnen. Het doel is een moderne wijkpolitie die dichter bij de burger staat: zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar.

“De bestaande wijkwerking voldoet niet langer aan de behoeften van de burger,” vertelt korpschef Philip Caestecker. “De maatschappij heeft andere verwachtingen dan pakweg 20 jaar geleden. Burgers willen snel een aanspreekpunt, een herkenbaar en vertrouwd gezicht in de buurt, iemand die een verscheidenheid aan problemen kan aanpakken. We zetten in op digitalisering en efficiëntie, zodat we vaker op straat aanwezig kunnen zijn.”

“Nauwer contact met de burger, een maximale aanwezigheid van de wijkinspecteur op straat en een betere bekendheid en bereikbaarheid. Dit staat met stip in het bestuursakkoord”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Stad Oostende investeert fors in de politie, om die ambities waar te maken. We streven naar een moderne wijkpolitie die dichter bij de burger staat.”

Wijkinspecteurs in ontmoetingscentra

Om dat nauw contact te realiseren, zullen de wijkinspecteurs onder andere wekelijks aanwezig zijn in diverse ontmoetingscentra. Via deze antennepunten zullen wijkinspecteurs een enorme schat aan informatie capteren die het welbevinden in de wijken moet verhogen.

Naast de aanwezigheid in de ontmoetingscentra, zal de wijkpolitie in de toekomst te vinden zijn in 3 nieuwe politiewijken:

  • Noord: Centrum, Oud-Centrum, Vuurtoren
  • Oost: Stene, Konterdam, Zandvoorde
  • West: Westerkwartier, Mariakerke, Raversijde

9 nieuwe collega’s

In nieuwe wijkkantoren zal maximaal ingezet worden op een moderne wijkwerking. Er komen binnen de wijkpolitie ook 9 nieuwe collega’s bij. Op die manier kan de doelstelling van een zichtbare, herkenbare en bereikbare wijkagent gerealiseerd worden.

De oefening loopt nu volop, de principes worden verder uitgewerkt. De uitrol van dit project zal gefaseerd gebeuren.