Resultaten burgerbevraging ‘Stuur mee!’

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

In november 2022 hield Stad Oostende een enquête bij 2.500 Oostendenaars. Met de burgerbevraging ‘Stuur mee!’ wou de Stad weten hoe mensen het leven in Oostende ervaren. Bijna 900 inwoners – maar liefst 36% – namen deel en vulden de vragenlijst in, wat voor een hoog betrouwbaarheidsniveau en beperkte foutenmarge zorgt. Alle resultaten zijn gekend en te vinden op ons.oostende.be.

In november van vorig jaar kregen 2.500 Oostendenaars van 16 jaar en ouder een vragenlijst in de bus. Het onderzoeksbureau Public Minds selecteerde deze groep met een aselecte steekproef.

De respons moet voldoende groot zijn om betrouwbare conclusies te koppelen aan de resultaten. En dit was het geval, want er namen maar liefst 894 inwoners deel. Dat betekent dat 36% van de geselecteerde inwoners heeft geantwoord. De resultaten mogen dan ook als representatief worden beschouwd voor de gehele bevolking. De verdeling van deelnemers over de verschillende wijken, stemt overeen met de realiteit. Ook wat de leeftijd betreft, was er een goede spreiding. Er is een beperkte foutenmarge van 3,25%, dit bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Burgemeester Bart Tommelein: “De respons heeft ons positief verrast. Op die manier kunnen we heel wat informatie uit deze burgerbevraging halen, waar we uiteraard ook mee aan de slag gaan.”

Pro vergroenen en ontharden

Er is een groot draagvlak voor meer groen en minder verharding in Oostende. Bijna negen op de tien Oostendenaars gaat akkoord met de stelling dat de Stad nog meer groen (extra bomen of bijkomende beplanting) in het straatbeeld mag brengen. Minder dan één op tien heeft daar geen nood aan.

Zo’n acht op tien Oostendenaars is voorstander van minder verharding in Oostende en vindt het een goede zaak dat bermen, pleintjes enz. minder snel gemaaid worden om meer kansen te bieden aan wilde bijen, vlinders en andere insecten. ​ ​

Verkeersveiligheid evolueert positief

Oostendenaars zien de verkeersveiligheid in de Stad positief evolueren. Slechts 23% van de inwoners is het niet eens met de stelling dat Stad Oostende er op het vlak van verkeersveiligheid beter aan toe is dan vijf jaar geleden. ​

8 op 10 inwoners is ervan overtuigd dat de aanpassingen in de schoolomgevingen een positieve invloed hebben op de veiligheid van de schoolkinderen. En opnieuw 8 op 10 vindt dat onze fietsstraten en fietszones een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.

Stad Oostende neemt heel wat maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen. De inwoners konden aangeven welke extra maatregelen ze wensen. Vooral inzet op meer ​ educatie, verkeersveilige schoolomgevingen, het aanleggen van fietspaden en handhaving door de politie staan op het verlanglijstje. Volgens heel wat inwoners – bijna 7 op 10 – zou het toelaten van minder wagens in het stadscentrum en het beperken van zoekverkeer door toeristen, de verkeersveiligheid ook verder verhogen. ​

“Het is echt fijn om te horen dat zo veel Oostendenaars tevreden zijn met onze focus op verkeersveiligheid. Ook met het grote draagvlak voor de vergroening en ontharding van onze stad zijn we erg tevreden, dat ingeslagen pad zullen we verder bewandelen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Randparking en meer fietsenstallingen

Om de parkeerdruk in de Stad te verlichten, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Bijna de helft van de bevraagde bewoners denkt dat bijkomende randparkings de meest geschikte maatregel is. Ook inwoners stimuleren om meer te fietsen ziet men als een oplossing. Daar zijn wel nog meer fietsenstallingen voor nodig, meer dan de helft vindt dat die er te weinig zijn in het stadscentrum. 1 op 3 Oostendenaars beschikt trouwens al over een elektrische fiets.

Om verder te werken aan een nettere stad zien de Oostendenaars vooral graag meer vuilnisbakken, strengere straffen voor overtreders en meer afvalstraten. Die laatste worden al door 6 op de 10 gebruikt. ​

Typerende en religieuze gebouwen

Op de open vraag welke gebouwen typerend zijn voor Oostende noemt 27% het Kursaal. Daarna volgen appartementen/hoogbouw, Belle Epoque-woningen en Thermae Palace.

Een grote meerderheid geeft aan dat religieuze gebouwen ook voor andere activiteiten dan religieuze vieringen kunnen gebruikt worden. Slechts 1 op 10 Oostendenaars vindt dat dit echt niet kan.

Bekendheid stedelijke initiatieven

Het onderzoek peilde ook naar de bekendheid van verschillende stedelijke initiatieven. Het systeem van de signaalkaarten veranderde recent naar het O-punt. Daar kan je terecht voor een melding, een klacht, een suggestie of een compliment. Het nieuwe meldingssysteem is al bij 1 op 3 Oostendenaars bekend. Dat is ook zo voor het kindvriendelijk stadsfiguurtje James.

Sommige zaken die al langer bestaan, hebben nog een behoorlijke groeimarge. Slechts 1 Oostendenaar op 5 kent het meldpunt ‘Senioren in nood’ en 1 op 4 de sluikstortlijn van Stad Oostende (voor het melden van bijvoorbeeld hondenpoep, klein afval en sluikstorten). Wel kennen 74% van de inwoners de ontmoetingscentra en bijna 9 op 10 weet dat je je fiets gratis kan laten markeren.

Communicatie, inspraak en participatie

Het stadsmagazine is gekend bij bijna 9 op 10 inwoners en wordt door 74% gelezen. Het is één van de favoriete kanalen van de Oostendenaars om info te vinden over de stad, samen met nieuwsbrieven, de website van de stad en sociale media.

Ongeveer de helft van de Oostendenaars wenst meer inspraak in het beleid dan vandaag het geval is. Wanneer men meer inspraak wenst, is dat in de eerste plaats via een enquête (digitaal of schriftelijk). ​

Oostendenaars zijn trots op de garnaalkroket als erkend streekproduct (85%), en op het feit dat er vele series in de stad worden opgenomen (84%). Qua gastronomisch aanbod is men eveneens tevreden (83%).

Extra opmerkingen en suggesties

Op het einde van de vragenlijst konden de inwoners al hun ideeën of suggesties kwijt. Maar liefst 364 deelnemers maakten hiervan gebruik en formuleerden 603 ideeën of suggesties.

Meer dan 150 mensen noteerden aandachtspunten over mobiliteit. Een 106-tal deelnemers hadden ideeën en opmerkingen over het openbaar domein en de openbare infrastructuur. Denk hierbij aan het onderhoud en de netheid van straten en pleinen. 76 inwoners noteerden een aanvulling over Lokale Politie of handhaving. Verder waren er opmerkingen over communicatie, milieu, vrije tijd, …

Volledige resultaten online

“Deze enquête leert ons waar er nog werk aan de winkel is en dat was net de bedoeling. Zo willen we nieuwe initiatieven als ons meldpunt ‘O-punt’ en kinderfiguurtje James bekender maken, en ook rond bestaande initiatieven is soms extra communicatie wenselijk. Een randparking, meer fietsenstallingen, … dat zijn dan weer gekende werkpunten waar we al volop mee bezig zijn en die ook in het bestuursakkoord staan. Uit de antwoorden op de open vragen halen we ook veel input”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Het is duidelijk dat de Oostendenaars deze manier van inspraak appreciëren. “We gaan daarom bekijken of we dergelijke burgerbevraging kunnen herhalen in de toekomst”, besluit de burgemeester.

Ben je benieuwd naar de volledige resultaten? Neem dan een kijkje op het digitaal burgerparticipatieplatform ons.oostende.be.