Stad Oostende heeft beslist om samen met de andere kustgemeenten strandredders in te zetten vanaf zaterdag 27 juni.

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Door de coronamaatregelen is voorlopig nog geen strandrecreatie toegelaten. Mensen mogen nog niet zonnebaden op het strand of baden in het zeewater. Normaal zijn de strandredders in Oostende al paraat tijdens de verlengde weekends in mei, maar daar is dit jaar uiteraard geen sprake van.

Stad Oostende besliste samen met de andere kustgemeenten om vanaf 27 juni opnieuw redders en EHBO-posten te voorzien. Uiteraard op voorwaarde dat strandrecreatie dan toegelaten is door de Nationale Veiligheidsraad. De stad-aan-zee wil zoveel mogelijk mensen op een veilige en aangename manier verwelkomen. De werkgroep ‘Zomer 2020’ werkt verder aan een actieplan waarbij strandrecreatie en toerisme verzoend zullen worden met veiligheid en volksgezondheid.

Stad Oostende overlegt verder met IKWV om afspraken te maken hoe de strandredders zelf in veilige omstandigheden kunnen werken en welke persoonlijke beschermingsmaterialen er nodig zijn.