Stad Oostende legt jaarrekening 2022 neer

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Oostende - De Stad aan Zee

In 2022 werd opnieuw stevig geïnvesteerd in Oostende, de Stad trok daar een budget van 24,8 miljoen euro voor uit. Bijna 10 miljoen euro ging naar de aanleg en herstelling van het openbaar domein: wegen, voetpaden, fietspaden, afvalstraten… Verder stond onder meer het nieuwe containerpark en de renovatie van de kinderboerderij en van de watertoren op de agenda. De jaarrekening 2022 van Stad Oostende kent een gecumuleerd budgettair resultaat van 19,4 miljoen euro.

Stad Oostende legt de jaarrekening 2022 neer, de derde jaarrekening van het meerjarenplan 2020-2025.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2022 is positief en bedraagt 1,9 miljoen euro. Hierdoor sluit de jaarrekening 2022 met een gecumuleerd budgettair resultaat van 19,4 miljoen euro.

Investeringen

Er werd voor 24,8 miljoen euro geïnvesteerd door de Stad. Belangrijkste uitgaven waren aanleg en herstelling van wegen of infrastructuur (9,6 miljoen euro): aanleggen en vernieuwen van trottoirs, uitbreiding van de afvalstraten, aanleg van een fietspad in de Stationsstraat, heraanleg van verschillende straten in het historisch centrum (A.Buylstraat/Herstraat/Marie-Joséplein), Oosteroeverduinen, … Verder stond onder meer de afwerking van het nieuw containerpark, de renovatie van de kinderboerderij en van de watertoren en natuuromgevingswerken rond het Duinenkerkje op de agenda in 2022.

Reguliere uitgaven

De uitgaven voor reguliere werking stegen ten opzichte van 2021 van 204,2 miljoen euro naar 223,2 miljoen euro. ​ Een gevolg van de sterke inflatie in 2022. ​ De personeelskosten stegen naar 102,7 miljoen euro. ​ Ook de reguliere werkingskosten stegen met 13 procent door de gestegen energie- en grondstofprijzen. ​ Desondanks de sterke prijsstijgingen bleven de werkingskosten door de vele inspanningen van het stadsbestuur onder controle. ​ Er werd in 2022 ook 50,6 miljoen euro uitgetrokken voor subsidies aan entiteiten gelinkt aan Stad Oostende zoals de Lokale Politie, de Brandweer, Toerisme, Economisch Huis, maar ook diverse andere verenigingen.

Nieuwe leningen

De nieuwe leningen bedragen 27,5 miljoen euro in 2022 ten opzichte van 31,5 miljoen euro in 2021. ​ Daarvan zijn er 23,3 miljoen euro nieuwe leningen bij banken (23 miljoen euro eigen financiering en 0,3 miljoen euro voor doorgeefleningen) en 4,2 miljoen euro leasingschulden. Aan de banken werd 12 miljoen euro terugbetaald in 2022. ​ Er werd ook 3 miljoen euro leasingschuld afgeschreven.