Stad Oostende oefent stormvloedprocedure en zet mobiele stormmuur op van Kursaal tot aan Visserskaai

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein
Bij gevaar voor overstroming in Oostende, worden er mobiele stormmuren opgezet van het Kursaal tot aan de Visserskaai. Onlangs werd tijdens een grootschalige oefening de mobiele stormmuur volledig opgezet. Dat verliep in recordtempo, na 3 uur stond de volledige muur er.

De zeespiegel stijgt. Het is belangrijk om de kust te beschermen tegen de toekomstige klimaatveranderingen. Afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust voert momenteel het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid uit. Dat bestaat uit een reeks maatregelen om de kust te beschermen tot minstens 2050 tegen zware stormvloeden en een mogelijke zeespiegelstijging van 30 centimeter. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid onder de noemer ‘Kustvisie’ een concreet actieplan klaar voor de komende 10 jaar en een strategische visie voor de lange termijn. Ook in Oostende zijn er al veiligheidsmaatregelen genomen, de vaste en mobiele stormmuren beschermen de stad tegen overstroming bij stormtij.

Veiligheidsmaatregel bij stormweer

Wanneer er fel stormweer op komst is en bepaalde parameters overschreden worden, schiet de stormvloedwaarschuwingsprocedure in actie. Bij gevaar voor overstroming worden in Oostende mobiele stormmuren opgezet. Deze sluiten aan op de vaste stormmuren en mobiele keringen langs de kustlijn van de Stad en zijn een belangrijke schakel om de inwoners te beschermen. Ook in het havengebied zijn dan veiligheidsmaatregelen van kracht.

Logistieke uitdaging

Om die mobiele stormmuur, die loopt van het Kursaal tot aan de Visserskaai, op te zetten en vast te maken, zijn er ankerpunten voorzien in de bodem van de zeedijk. De stormmuur in Oostende opzetten vergt heel wat mankracht. Om te kunnen inschatten hoe lang het precies duurt om de volledige muur in Oostende op te zetten en hoeveel mankracht daarbij voorzien moet worden, organiseerde de Stad vandaag opnieuw een oefening waarbij de volledige mobiele stormmuur wordt opgezet. En dat verliep in recordtempo, na 3 uur stond de volledige muur recht.

Zo’n oefening is ook nodig om nieuwe medewerkers optimaal op te leiden. Een deel van de stadsmedewerkers die bij stormweer deze mobiele stormmuur zullen opbouwen, heeft dit immers nog niet eerder gedaan omdat ze nog niet in dienst waren. De laatste keer dat deze muur volledig werd opgezet was in 2013. In 2016 werd een deel van de stormmuur opgezet tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein in het kader van een oefening. Tijdens deze oefening wordt ook alle materiaal nog eens extra gecontroleerd en getest. Zo kan er efficiënt gehandeld worden bij een eventuele storm en is de Stad goed voorbereid. De stormmuur is immers noodzakelijk om de veiligheid van de Oostendenaars te kunnen garanderen bij een 60- of 100-jarige storm.

Oefening op 13 juni 2023

Deze grootschalige oefening startte deze morgen om 8 uur, na 3 uur stond de volledige stormmuur klaar. Na de middag wordt de muur opnieuw afgebroken. Inwoners hoeven zich niet ongerust te maken, dit is een belangrijke preventieve oefening zonder reëel gevaar. Tijdens de oefening is de toegankelijkheid van de Zeedijk beperkter. Deze oefening wordt uitgevoerd door medewerkers van stad Oostende. De Stad kan rekenen op medewerking van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Brandweer en Politie.