Stad Oostende stelt vernieuwde Lijnbaanstraat voor

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein

Op vrijdag 1 juli huldigt Stad Oostende de vernieuwde site van de Lijnbaanstraat in. De Stad koos ervoor om een groene rustplaats te creëren middenin het centrum.

De herinrichting van de Lijnbaanstraat startte vorig jaar in januari. Op deze locatie creëerde de Stad een groene oase waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor afkoeling in het centrum. Op vrijdag 1 juli 2022 om 16.00 uur stelt Stad Oostende de vernieuwde Lijnbaanstraat voor aan het publiek.

Groene zone als antwoord op hitte

“Voorheen was dit een grijze en grauwe vlakte. Nu toveren we die om in een leuke en mooie plek waar het heerlijk is om even te verpozen en elkaar te ontmoeten. Dit is echt dé nieuwe ontmoetingsplaats voor jong én oud in het oude stadscentrum. Bovendien zijn hete zomers stilaan de regel in plaats van de uitzondering. Ook daarom vergroenen we ons stadscentrum hier. Want vergroening brengt letterlijk verkoeling. Zo vangen we twee vliegen in één klap en maken we onze stad weer een stuk meer leefbaar”, legt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein en Stadvernieuwing, uit. ​

“De herinrichting en vergroening van onze binnenstad past perfect in onze visie om van het centrum een aangename beleving te maken voor alle inwoners en bezoekers. Met deze vergroening denken we ook aan de uitdagingen van morgen, want hete zomers zijn een realiteit waar we in de toekomst steeds vaker mee geconfronteerd zullen worden. Verkoeling in verstedelijkte gebieden is een must en met het aanleggen van groene zones in onze stad bieden we een antwoord op deze uitdaging”, vult Burgemeester Bart Tommelein aan.

Op de site vinden bezoekers vijf verhoogde groeneilanden met gras, prairieplanten, bomen en struiken. In samenspraak met de buurtbewoners koos Stad Oostende voor een bloemrijk en heel gevarieerd ontwerp. Verder krijgt elk verhoogd eiland een zitrand, komt er een drinkfontein en een volledig toegankelijk toilet ter hoogte van de Ooststraat (doorgang naar de Kapellestraat).

Regenwater opvangen en hergebruiken

Het oppervlaktewater dat binnen het gebied valt, vangen we op in ondergrondse bekkens. In droge periodes kan dit water gebruikt worden voor de bevloeiing van de beplanting in de binnenstad.

De herinrichting van de Lijnbaanstraat kadert binnen het Europese Cool Townsproject. Door verharde ruimte te verminderen, bomen en klimplanten aan te planten én waterelementen te introduceren, kunnen we hittestress in de zomer vermijden.

“Het is fijn dat we dankzij financiële steun van Europa onze stad kunnen verfraaien, vergroenen en klimaatrobuust maken. Het project is nog niet ten einde want samen met de bewoners zullen we in de komende maanden ook nog de gevels groener maken met gevel-en klimplanten en zo de pergola’s weer helemaal tot leven wekken.” benadrukt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

Verkeersluwe binnenstad

Het omvormen van de Lijnbaanstraat tot een groen rustpunt waar het aangenaam vertoeven is, kadert in de visie om de binnenstad verkeersluw te maken. Het is de uiteindelijke bedoeling dat voetgangers, fietsers en personen die niet zo mobiel zijn voorrang krijgen op alle andere verkeer.

Cool Towns

De totale kostprijs voor de herinrichting van de Lijnbaanstraat bedraagt bijna 800.000 euro. Omdat deze ingrepen kaderen binnen het Europese project Cool Towns investeerde Europa ongeveer 480.000 euro in het project.

Cool Towns kreeg financiële steun van het Interreg 2 Zeeënprogramma. Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).