Stad Oostende verlengt Europees project duurzame ontwikkeling met zusterstad Banjul

Posted on Posted in Internationale Samenwerking, Oostende - De Stad aan Zee

In 2019 startte Stad Oostende met een project rond duurzame ontwikkeling in onze zusterstad Banjul, de hoofdstad van Gambia. Door de coronacrisis liep dit project vertraging op. Onlangs vroeg de Stad een verlenging aan tot en met 2023.

In 2019 kreeg Stad Oostende een subsidie van 3 miljoen euro van de Europese Commissie voor een project rond duurzame ontwikkeling in onze zusterstad Banjul in Gambia. Oostende bevindt zich hiermee in een select gezelschap van Europese steden (met onder meer Madrid, Berlijn, Bordeaux en Paris Nord) die een projectsubsidie ontvingen in het kader van een stedenband.

Versterking van het lokale stadsbestuur

Het project ‘City link Ostend Banjul – partnership for sustainable city development’ focust op de versterking van het lokale stadsbestuur in verschillende domeinen. Met de steun van de Europese Unie (EU) investeert Stad Oostende in software en hardware om er digitalisering door te voeren. Verder organiseren we ter plaatse opleidingen en studiebeurzen voor het stadspersoneel.

Het project begon in december 2019 en had oorspronkelijk een looptijd van 3 jaar. Door de rekrutering van een projectteam lag de werkelijke startdatum in maart 2020. Op dat moment overspoelde de coronacrisis zowel ons land als Gambia en liep het project vertraging op. Daarom heeft Stad Oostende een verlenging tot en met augustus 2023 aangevraagd bij het EU-kantoor in Gambia.

In het kader van de stedenband met Banjul stimuleerde Stad Oostende een efficiënter afvalbeleid, de vergroening van de stad, initiatieven rond handhygiëne in het plaatselijke ziekenhuis en onderzoek rond brandwondenbehandeling. Daarnaast zette de Stad in op de renovatie van een voormalig schoolgebouw. Op de vernieuwde site komt er een nieuw centrum voor duurzame ontwikkeling met plaats voor start-ups, volkstuinen, radio en cultuur.

Strijd tegen klimaatverandering

Eén van de initiatieven die al vaak werd belicht (o.a. in de kwaliteitskrant The Guardian), is het planten van 5000 kokosnootbomen op het strand van Banjul. Deze massale aanplanting moet een buffer vormen tegen kusterosie en zal – met goed beheer – een goeie bron van inkomen worden voor het stadsbestuur.

De strijd tegen de opwarming van de aarde plaatst steden zoals Oostende en Banjul in hetzelfde schuitje: we moeten nu acties nemen om negatieve gevolgen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Je kan het project volgen op de Facebookpagina www.facebook.com/futureproofbjl