Stad Oostende werkt aan de uitdagingen van een diverse stad met ‘Plan Samenleven’

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Met steun van de Vlaamse Overheid heeft Stad Oostende haar schouders gezet onder een ‘Plan Samenleven’, om de uitdagingen van diversiteit aan te pakken. De resultaten van het eerste jaar zijn veelbelovend en worden vandaag gepresenteerd tijdens een beurs in De Grote Post. De Stad wil zo de Oostendenaars informeren en betrekken. Er is ook goed nieuws voor het tweede werkjaar: Oostende ontvangt opnieuw subsidies van Vlaanderen om verder te werken aan de lokale acties die het samenleven in een diverse stad bevorderen.

Met Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Ook Oostende is een heel diverse stad en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Stad zet daarom in op dialoog en ontmoeting en focust op wat de inwoners bindt.  Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan het verhogen van veiligheid en leefbaarheid. Oostende heeft, binnen de 7 doelstellingen van Plan Samenleven ingetekend op 15 acties en engageert zich ook voor twee mentorschappen rond het begeleiden van kansengroepen naar ondernemerschap en werk. In samenwerking met FMDO vzw en het Economisch Huis organiseert de Stad lerende netwerken rond deze thema’s, waardoor Oostendse expertise wordt gedeeld met andere lokale besturen.

Resultaten na 1 jaar

Eén jaar later blikt de Stad tevreden terug op de behaalde resultaten. Die worden vandaag 18 oktober voorgesteld op een beurs in De Grote Post. En die resultaten zijn veelbelovend. Een greep uit de cijfers:

  • 7.500 personen kregen de kans om Nederlands te oefenen.
  • 150 schoolmoeë jongeren kregen een tweede kans om een diploma te halen.
  • Meer dan 100 55-plussers werden begeleid richting arbeidsmarkt en bijna 200 jongeren werden in contact gebracht met het bedrijfsleven.
  • Meer dan 400 kwetsbare jongeren kregen begeleiding om hogere studies aan te gaan.
  • 1.000 gezinnen werden begeleid door brugfiguren in het onderwijs.
  • 2.350 kwetsbare jongeren werden in contact gebracht met cultuur.
  •  …

Er werden actieplannen opgesteld om toegankelijkheid te verhogen, en om polarisatie en straatintimidatie aan te pakken. Het wijkverbeteringscontract ‘Beter in ‘t Westerkwartier’ zorgde al voor de tijdelijke en participatieve herinrichting van het Gerechtsplein waarbij nauw samengewerkt werd met de inwoners van de buurt. En we stelden pleinmakers aan in om het sociaal weefsel in de wijken Sluisvliet, Centrum, Zandvoorde en Konterdam-Meiboom te versterken.

Burgemeester Bart Tommelein: “Oostende is een diverse stad, en dat brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. We hebben ons vol overtuiging ingeschreven voor Plan Samenleven, waarbij we kunnen rekenen op financiële en inhoudelijke ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid. We zijn blij met de mooie resultaten die we hebben behaald in het eerste jaar, maar realiseren ons dat er nog steeds veel werk aan de winkel is. We blijven ons inzetten voor een veilige en leefbare stad. En dat willen we graag samen met zo veel mogelijk Oostendenaars doen, daarom organiseren we vandaag ook deze beurs: om hen te informeren over dit plan en hen erbij te betrekken.” 

Een uitgebreid overzicht van de subsidie ‘Plan Samenleven’ en de behaalde resultaten per doelstelling, actie en mentorschap vind je hieronder.

Tweede werkjaar

Stad Oostende kijkt vol vertrouwen naar het tweede werkjaar van Plan Samenleven, waarvoor ze opnieuw subsidies van de Vlaamse overheid heeft ontvangen. De uitdagingen zijn nog steeds groot, maar samenwerking en toewijding blijven de drijvende kracht achter een inclusieve en diverse stad.

Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers: “Samenleven in diversiteit is geen walk in the park, daar moeten we niet flauw over doen. Maar als er iemand is die hier het verschil kan maken, dan zijn het onze lokale besturen. Zij zijn de experts van hun wijken en straten en dus van het samenleven. Oostende is één van de 104 lokale besturen die zich het afgelopen jaar engageerde om van samenleven in diversiteit een succesverhaal te maken. Op een half jaar tijd werden reeds 85% van de doelstellingen behaald. En volgend jaar zijn we nog ambitieuzer. Steeds meer lokale besturen willen hun steentje bijdragen, vanaf volgend jaar gaat maar liefst de helft van de Vlaamse steden en gemeenten ermee aan de slag. Daardoor stijgt het budget met 120% tot bijna 17 miljoen euro. Het sterkt mij enkel verder in mijn overtuiging dat samenleven in diversiteit morgen nog een groter succes zal zijn dan gisteren.”

Meer informatie over Plan Samenleven vind je op de website www.vlaanderen.be/plan-samenleven