Stadsbestuur betreurt staking

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Personeel

Deze voormiddag vond er een officieel overleg met de vakbonden plaats over verschillende thema’s, waaronder de melding dat het stadsbestuur gesprekken zal opstarten met externe partners om de activiteiten van catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg verder te zetten. Het stadsbestuur wenst hierrond in volledige transparantie te werken en in samenspraak met het personeel en de vakbonden.

Vorige week waren er al gesprekken met de vakbonden, waarbij zij hun bezorgdheid uitten en afspraken gemaakt werden over de verschillende acties die ze zouden voeren. Wij begrijpen de bezorgdheid en toonden ook begrip voor de acties. Zonder enig overleg werden deze echter omgevormd tot een algemene staking van het personeel. Het stadsbestuur stelt vast dat het overleg daardoor in het gedrang komt. Er is wel degelijk een verschil tussen actie voeren en staken. Staken is immers een legitiem maar ultiem actiemiddel. Wie kiest voor staken, schort het overleg op. Stakingen aankondigen en degelijke gesprekken met elkaar, met respect voor elkaars positie, gaan niet samen.Het overleg over de modaliteiten van de geplande verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel, kan daardoor voorlopig niet verdergezet worden. Het stadsbestuur dringt aan op rustig overleg met de vakbonden en betreurt dat de acties en staking duidelijk een politiek karakter hebben.

Het stadsbestuur zal de actievoerders morgen niet ontvangen, aangezien de vakbonden ervoor hebben gekozen om te staken in plaats van verder te overleggen.