Stedenband Oostende-Banjul: bezoek aan Banjul in het kader van EU-project

Posted on Posted in Internationale Samenwerking, Oostende - De Stad aan Zee

Tussen 15 en 20 januari bezochten burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens voor de tweede maal de Oostendse zusterstad Banjul in Gambia. Het bezoek kaderde in de evaluatie van het lopende EU-project. Ook het twintigjarig bestaan van de stedenband Banjul-Oostende werd gevierd.

In 2019 sleepte Stad Oostende 3 miljoen euro aan subsidiemiddelen van de Europese Unie in de wacht. Deze middelen kwamen bovenop de bestaande werkingsmiddelen voor de stedenband. Met deze Europese subsidies zet Banjul voluit in op stadsvergroening, klimaatbeheersing, een beter afvalbeleid, sociale inclusie en innovatie.

Subsidie Europese Unie

Sinds 2020 ondersteunt Stad Oostende Banjul in de uitvoering van het door de Europese Unie gesponsorde project ‘City link Ostend Banjul – Partnership for Sustainable City Development’. Burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens bezochten de stad voor het eerst in 2022 om poolshoogte te nemen van de vooruitgang van het EU-project en om de uitdagingen met de politieke verantwoordelijken in Banjul te bespreken.

“Ik had de eer de zusterstad als eerste burgemeester van Oostende te bezoeken in maart 2022 en heb nu zelf de vooruitgang kunnen vaststellen. Er zijn heel veel uitdagingen om een project van deze grootteorde in een laag-inkomensland als Gambia succesvol te laten uitvoeren, maar we hebben kunnen vaststellen dat Stad Oostende er in geslaagd is het stadsbestuur van Banjul te ondersteunen met een gerichte samenwerking. Nog niet alle resultaten werden bereikt, maar een succesvolle afronding ligt wel degelijk in het verschiet. Het is in dat opzicht dat de finale oplevering van het project en een mogelijke verlenging tot het einde van het kalenderjaar 2024 werd besproken met de collega’s in Banjul en met het EU-kantoor.” – Bart Tommelein, Burgemeester

“Wat in Banjul bereikt werd op het vlak van vergroening is zeer bijzonder. In beperkte tijd werden duizenden bomen aangeplant die het aangezicht van de stad veranderen en die de stad weerbaarder maken tegen de opwarming van de aarde. Op een voormalige schoolsite in de wijk Crab Island wordt een cultureel-circulaire hub opgericht waarbij de gebouwen gerenoveerd werden vanuit een milieuvriendelijke insteek. De plek kan een stimulans betekenen voor de lokale economie.” – Silke Beirens, Schepen van Mens en Milieu

Investeren in ontwikkelingslanden

De dag na hun aankomst werd de Oostendse delegatie warm verwelkomd op de Banjul City Council (BCC). Verschillende culturele groepen uit de zusterstad gaven een demonstratie en de twee burgemeesters sneden symbolisch een stuk taart die de twintigjarige verjaardag in de verf zette.

“Wat wij hier doen is echt belangrijk. Deze keuzes moeten we maken in Europa. Ofwel investeren we in die ontwikkelingslanden, in Afrika, zodat mensen er kunnen blijven en er zich kunnen ontwikkelen. Ofwel blijven mensen naar Europa komen en zitten wij met de problemen van migratie. Als we de migratie willen aanpakken, dan moeten we de moed en het lef hebben om te investeren in die arme landen. Die mensen helpen is een goeie manier om ze in hun thuisland te laten groeien en hun welvaartsniveau te doen stijgen.” – Bart Tommelein, Burgemeester

Oostende blijft Banjul ondersteunen

De grootste uitdaging ligt nu in het bestendigen van de gedane investeringen.

“Al te vaak worden projecten in het Globale Zuiden verwaarloosd eens de geldkraan toegaat en dit moeten we absoluut vermijden. Maar dit is net waar de meerwaarde van een stedenband ligt. Stad Oostende blijft een partner in dit verhaal en gaat ook actief op zoek naar externe inkomsten. Eind 2023 werd een nieuwe subsidie van de Provincie West-Vlaanderen toegekend. De komende drie jaar ondersteunt de Provincie de verdere bestendiging en uitbreiding van de vergroeningsactiviteiten in Banjul met een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro.”
– Silke Beirens, Schepen van Mens en Milieu

Ook voor de cultureel-circulaire hub op Crab Island zal Stad Oostende ondersteuning blijven bieden. Binnen het kader van het EU-project wordt binnenkort het klank- en lichtmateriaal verscheept dat er dienst zal doen in de verschillende ruimtes. Bovendien wordt de site helemaal van energie bevoorraad door een zonnepaneleninstallatie met batterijcapaciteit.

Kennis delen

De Verenigde Naties verklaarden dit decennium ‘The Decade of Action’ om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken. De samenwerking tussen deze twee steden draagt op significante manier bij aan de verwezenlijking van die doelstellingen.

Het bezoek aan de haven van Banjul inspireerde Burgemeester Tommelein tot gesprekken over het verruimen van de grenzen van de bestaande stedenband.

“De gelijkenissen tussen Banjul en Oostende zijn heel duidelijk en een samenwerking tussen de havenautoriteiten is iets dat we als stadsbestuur zeker willen ondersteunen. ” – Bart Tommelein, Burgemeester

“Ook op het vlak van hernieuwbare energie zijn er veel opportuniteiten om kennis te delen.” – Silke Beirens, Schepen van Mens en Milieu

20 jaar Stedenband

Aan het eind van het bezoek aan Banjul, zette burgemeester Bart Tommelein symbolisch zijn handtekening onder het bestaande ‘City-to-City Charter’ van de Verenigde Naties waarbij de intentie om verder samen te werken werd hernieuwd, twintig jaar nadat burgemeesters Jean Vandecasteele en Pa Sallah Jeng hun handtekeningen plaatsten.

Journalist Stefaan Kerger van Focus/WTV vergezelde de delegatie in Banjul en zorgt binnenkort voor een reportagereeks over 20 jaar stedenband en het EU-project op de regionale zender.