Storm op komst: maatregelen

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid

Op vrijdag 18 februari trekt storm Eunice over ons land. Er worden tijdelijk sterke rukwinden verwacht. Om geen enkel risico te nemen, neemt Stad Oostende enkele voorzorgsmaatregelen.

Op vrijdag 18 februari tussen 14.00 en 19.00 uur trekt een zware zuidwesterstorm over ons land. Aan de kust worden tijdelijk rukwinden van 120 tot 150 km per uur verwacht. De veiligheidscel van Stad Oostende werd samengeroepen en er werd beslist om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.

Stad Oostende roept alle Oostendenaars op om op vrijdag 18 februari onnodige verplaatsingen te vermijden en zo veel mogelijk binnen te blijven. Ga niet in parken of bossen wandelen en maak alle losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast. Er wordt opgeroepen om tenten en bouwwerven extra te beveiligen en aan de horeca-uitbaters wordt gevraagd om alle terrassen goed vast te zetten of binnen te halen. Aannemers met een torenkraan worden aangesproken om deze extra te beveiligen.

Er is morgen huis-aan-huisophaling voorzien van papier en karton. Aan de inwoners wordt gevraagd om het buitenzetten van papier en karton  indien mogelijk uit te stellen, of om dit in een afvalstraat te deponeren. Zet je je papier en karton toch buiten, zorg dan dat het goed bijeengebonden is.

Van 17 februari om 11.00 uur tot en met 19 februari om 8.00 uur worden de strekdammen afgesloten voor het publiek. Sportpark De Schorre en het provinciedomein Raversijde zijn om veiligheidsredenen niet toegankelijk op vrijdag 18 februari.

Het vaccinatiecentrum wordt uitzonderlijk gesloten op vrijdag 18 februari. Wie een afspraak had en deze bevestigde, wordt persoonlijk gecontacteerd. Het vaccinatiecentrum zal de vaccinaties die morgen niet kunnen doorgaan zo snel mogelijk opnieuw inplannen.

Noodnummer 1722 actief

Het noodnummer 1722 is actief voor wie hulp nodig heeft van de brandweer. Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar er niemand (potentieel) in gevaar is, kan je:

  • online brandweerhulp vragen via het e-loket op https://1722.be/nl
  • het nummer 1722 bellen

Gebruik bij voorkeur het e-loket. De Brandweer bepaalt zelf via de info die zij krijgt, waar ze het eerst haar middelen en mensen inzet. De technische diensten van Stad Oostende staat stand-by om de brandweer bij te staan.

Bel voor een dringende melding waarbij er kans is op levensgevaar steeds het noodnummer 112.

De situatie wordt permanent opgevolgd door de veiligheidsdiensten. Indien nodig, komen er bijkomende maatregelen. Het volledige up-to-date overzicht van alle maatregelen vind je op www.oostende.be/stormeunice.