Succesvolle zomeracties Stad Oostende tegen zwerfvuil en sluikstorten

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie, Samenleven, Veiligheid

Tijdens de zomervakantie organiseerde Stad Oostende (in samenwerking met de Lokale Politie) dagelijks controles op zwerfvuil en sluikstorten. De acties resulteerden al in 610 overtredingen op openbare reinheid. Tijdens specifieke strandacties werden 171 vaststellingen opgemaakt.

Dagelijks vinden gerichte controles plaats op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten. Deze controles gebeuren door gemeentelijke vaststellers, gemeenschapswachten en de Lokale Politie. Bijkomend kan de Stad door Vlaamse minister van Handhaving, Zuhal Demir en OVAM gratis beroep doen op een deel van het team voor handhavingsacties rond zwerfvuil.

De zeedijk en het strand komen hierbij ook steeds aan bod. Tussen 1 juni en 31 juli 2022 werden 610 overtredingen op de openbare reinheid vastgesteld in Oostende. Ter vergelijking, in 2021 waren dit voor deze periode 579 vaststellingen.

De 610 overtredingen hebben te maken met:

 • Sluikstort
 • Zwerfvuil
 • Private afvalcontainers verkeerd aanbieden
 • Deponeren van huisvuil in openbare afvalkorven
 • Deponeren van foutief afval in de glascontainers
 • Bevuilen van afvalstraten en omgeving
 • Foutief gebruikmaken van afvalstraten
 • Huisvuil/PMD/P&K foutief aanbieden (verkeerde dag, verkeerde inhoud, verkeerde zak, …)
 • Flyeren
 • Wildplassen
 • Dieren voederen

Zomeracties op het strand

Specifiek voor het strand werden zomeracties georganiseerd. Hierbij lag de focus op sluikstorten op het strand en de dijk. Bij slecht weer, werd de actie uitgevoerd in het centrum. Via Gemeenschapswachten en het beachteam werd de burger gesensibiliseerd (o.a. door het uitdelen van afvalzakjes). De handhaving gebeurde door agenten van Politie, Gemeentelijke vaststellers en OVAM-vaststellers.

171 overtredingen

Tijdens deze acties werden 171 overtredingen geregistreerd. Het gaat om 118 vaststellingen voor het weggooien van sigarettenpeuken, 35 boetes voor het incorrect stallen van private containers, 6 overtredingen voor sluikstorten, 3 voor het niet opruimen van hondenpoep, 6 voor voederen van meeuwen, 2 loslopende honden en 1 voor flyeren zonder vergunning.

“Vaststellingen op heterdaad op het strand zijn niet evident. De vaststellers vallen snel op. Bovendien is niet eenvoudig om te bewijzen van wie het afval is dat op de grond ligt”, vertelt schepen Maxim Donck. “Maar dat houdt onze vaststellers niet tegen om zich te blijven inzetten voor onze nette stad. Elke vervuiler die gepakt wordt, is het waard. De cijfers van vaststellingen liegen er niet om.”

Burgemeester Bart Tommelein: “De handhaving van de netheid in onze stad blijft een prioriteit. De zomeracties werpen hun vruchten af en we zullen op het ingeslagen pad verdergaan. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: wie betrapt wordt op sluikstorten in Oostende, vliegt op de bon.”