Tommelein ijvert voor relance visserijsector

Posted on Posted in Vlaams Parlement

De Coronacrisis heeft nagenoeg alle economische sectoren getroffen maar een aantal kreeg te maken met een zeer scherpe terugval. Dat was ook zo in de Vlaamse visserijsector die een zware klap kreeg door de sluiting van de horeca en het wegvallen van de markten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) drong vandaag in het Vlaams Parlement aan bij visserijminister Hilde Crevits (CD&V) om een relanceplan voor de visserijsector op te maken.

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht recent een advies uit waarin de contouren worden geschetst om de Vlaamse visserij weer op de sporen te krijgen.

Tommelein (Open Vld) verduidelijkt: ‘De SALV is positief voor de vele korte termijnmaatregelen die de Vlaamse Regering heeft genomen maar vraagt ook aandacht om te leren uit een aantal zaken. Daarnaast wordt gevraagd om bij de relance te focussen op de duurzame verankering van de Vlaamse visserij. De coronacrisis heeft immers de strategische positie van de voedingsbevoorrading aangetoond. Qua financiering wordt gevraagd ernaar te streven dat middelen uit het EU-herstelfonds ook voorzien worden voor een duurzame relance van de Vlaamse visserijsector.’

Minister van Visserij Hilde Crevits bevestigde dat het Europees herstelfonds een belangrijke rol kan spelen voor de Vlaamse visserij. De besprekingen hierover vinden later deze maand plaats. Ook aan de heropwaardering van onze lokale visserijproducten wordt gewerkt via de campagnes van de VLAM.

Voor Tommelein is het echter vooral belangrijk dat er binnen de relance ingezet wordt op economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Tevens pleit hij voor een proactief beleid om bij een nieuwe uitbraak van Covid 19 of een andere tegenslag snel te kunnen schakelen. Hij dringt in dat verband aan om nu al middelen voor crisissteun te reserveren. Tot slot stelde hij ook aan de minister voor om het Europese verbod om nieuwbouw visserijschepen te ondersteunen in vraag te stellen. Vlaanderen kent een kleine, verouderde vloot, die bovendien niet aangepast is aan de eisen rond selectieve visserij. Een modernisering van de vloot is dan ook broodnodig.