Verplichte gemeenschapsdienst werkt wel in Oostende: 3 personen tewerkgesteld

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Hoewel de verplichte gemeenschapsdienst al jaren onderwerp van discussie is, ging Stad Oostende intussen actief aan de slag met het programma. Van het totale aantal van vijf deelnemers in Vlaanderen, zijn er drie personen actief in de Stad aan Zee.

De Vlaamse regering voerde vorige zomer het systeem in van verplichte gemeenschapsdienst. In Vlaanderen wonen ongeveer 37. 000 mensen die al langer dan twee jaar zonder werk zitten en een uitkering krijgen. De Vlaamse regering besloot in 2021 om hen te verplichten om gemeenschapsdienst te doen. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning bij evenementen, de groendienst of in scholen. Stad Oostende biedt daarom mogelijkheden aan in diensten zoals openbaar domein, ontmoetingscentra, sport, centrale keuken, bibliotheek en ouderenzorg.

Drie deelnemers aan de slagMomenteel zijn er drie personen actief in gemeenschapsdienst in Oostende. De eerste persoon is aan de slag bij een organisatie als administratieve ondersteuning en hulp aan burgers met ict-vragen. De tweede persoon – met een achtergrond in de wegenbouw – is gestart in de dienst openbaar domein van Stad Oostende. Hij helpt er onder meer met de herstelling van voetpaden. De derde persoon heeft een achtergrond in boekhouding en biedt administratieve ondersteuning en helpt met de telefonische permanentie in een sociale organisatie. De succesvolle uitrol in Oostende is mee te danken aan een sterk ondersteuningssysteem. Alle deelnemers krijgen individuele mentoren, die op hun beurt ook begeleiding en ondersteuning ontvangen. Dit zorgt voor een solide basis voor de deelnemers om hun traject succesvol af te ronden.Arbeidskansen vergroten¬†Hoewel het programma in Vlaanderen weinig succesvol blijkt, laat Oostende zien dat het mogelijk is om de gemeenschapsdienst met succes te implementeren en te beheren. De stad toont aan dat door goede organisatie en ondersteuning, het programma kan bijdragen aan het vergroten van arbeidskansen voor langdurig werkzoekenden. De aanmelding van kandidaten voor het programma in Oostende gebeurt via ‘Groeien en Leren op de Werkvloer’ (GLOW). In dit activerende project worden werkzoekenden met of zonder uitkering gecoacht. VDAB werkt voor dit project samen met verschillende partners zoals de Stad en Perspectief.