Vlaams Parlement schaart zich achter internationaal onderzoek naar misdaden in Oekraïne

Posted on Posted in Open Vld, Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement steunt het internationaal onderzoek naar alle vermeende misdaden in Oekraïne, waaronder oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en seksueel geweld ten aanzien van de Oekraïense burgers. Initiatiefnemers Karl Vanlouwe (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld) zijn tevreden dat nu ook het Vlaams Parlement zich achter dat onderzoek schaart.

Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 verschenen verscheidene rapporten over grove mensenrechtenschendingen en vermeende internationale misdaden zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Internationale ngo’s zoals Human Rights Watch brachten via doortastend onderzoek en pakkende getuigenissen deze gruwelijke wreedheden aan het licht.

Het Vlaams Parlement, dat reeds eerder de Russische inval in Oekraïne veroordeelde, roept het Internationaal Strafhof nu op om deze zorgwekkende kwestie dringend en grondig te onderzoeken. Het onderzoek dient, volgens het Vlaams Parlement, ook na te gaan of de misdaden gepleegd door Rusland als genocide gekwalificeerd kunnen worden.

“Ondanks alle internationale afspraken over oorlogsvoering bestaat minstens het vermoeden dat Rusland grove internationale misdaden pleegt in Oekraïne”, licht Karl Vanlouwe (N-VA) het initiatief toe. “Het gaat om de zwaarst mogelijke misdaden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk ook genocide: het spreekt voor zich dat dit onderzocht moet worden en dat de verantwoordelijken desgevallend vervolgd moeten worden.”

Ook Orry Van de Wauwer (CD&V) werkte vol overtuiging mee aan de resolutie: “Ook in ons land kennen we de afschuw van oorlog maar al te goed. Dat zo’n beestachtigheid als misdaden tegen de menselijkheid of genocide opnieuw plaatsvinden op ons Europees continent is onaanvaardbaar, zelfs onbegrijpelijk. Net daarom is het goed documenteren van al deze misdaden zo belangrijk, om de verantwoordelijken ook te kunnen vervolgen.”

Bart Tommelein (Open Vld), mede-indiener van de resolutie, benadrukt hoe Rusland seksueel geweld instrumentaliseert als oorlogswapen: “We horen berichten over systematische verkrachtingen, aanrandingen en andere vormen van seksueel geweld. Dit is totaal verwerpelijk.” Het oorlogsrecht en de mensenrechten zijn er net op gericht om de burgers in conflictsituaties te beschermen. Volgens Tommelein is het dan ook bijzonder cynisch dat net die regels met de voeten lijken te worden getreden.

De drie initiatiefnemers hopen, net zoals onder andere hun collega’s in het Europees Parlement, dat een diepgaand internationaal onderzoek snel verheldering kan brengen. Ze eisen dat geen steen onaangeroerd blijft en dat de daders ter verantwoording worden geroepen.