Vlaams Parlement wil doodstraf twee demonstranten in Bahrein tegenhouden met resolutie

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Vandaag dienen de partijen CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en Sp.a in het Vlaams Parlement een resolutie in die tot doel heeft de doodstraf in de Perzische eilandstaat Bahrein op te schorten. Aanleiding is de doodstraf uitgesproken op twee demonstranten die werden opgepakt in de nasleep van de Arabische Lente. “De situatie van de twee ter door veroordeelden wordt alsmaar precairder. Er moet dringend actie ondernomen worden”, zo verklaren de initiatiefnemers Orry Van de Wauwer (CD&V), Karl Vanlouwe (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld).

Negen jaar geleden braken de Arabische Lenteprotesten los in de Perzische eilandstaat Bahrein. De bevolking kwam er op straat en eiste meer respect voor de mensenrechten en meer politieke vrijheid. “Ironisch genoeg is de situatie in Bahrein er alleen maar op achteruit gegaan”, zo zeggen de initiatiefnemers. “Sinds de Arabische Lente, waar men dus respect voor politieke en mensenrechten eiste, zijn na het gewelddadige stilleggen van deze protesten door de overheid al deze rechten net keihard onder druk komen staan. Vandaar de resolutie.”

De resolutie vraagt om de opschorting op de doodstraf in Bahrein opnieuw in te voeren en pleit voor een nieuw en eerlijk proces, conform het internationaal recht, voor de ter dood veroordeelden. Met de resolutie verzoeken de initiatiefnemers de Vlaamse Regering ook om haar bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten, en aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders. Ten slotte verzoekt de resolutie om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen voor militaire goederen met eindgebruik in Bahrein die ingezet kunnen worden om de mensenrechten te schenden.

Internationale reactie is urgent

Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) wijst op de hoogdringendheid van de resolutie: “Naast de algemene problematiek rond mensenrechtenschendingen, maakt de situatie van twee Bahreinen een internationale reactie zeer urgent. De heren Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa wachten momenteel op de uitvoering van de doodstraf, na betrokkenheid bij de democratische protesten ten tijde van de Arabische Lente. Hun bekentenissen werden door foltering afgedwongen en de twee kregen geen eerlijk proces.”

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) is ook in het bijzonder bezorgd over de maatregelen die de Bahreinse autoriteiten nemen tegen politieke tegenstanders: “Bahrein heeft al honderden politieke opponenten, journalisten en activisten hun staatsburgerschap afgenomen. Een puur politiek onderdrukkingsmiddel dat elke vorm van democratisering van Bahrein ondermijnt.”

“Met deze resolutie geven we vanuit het Vlaams Parlement een sterk signaal. Grove schendingen van de universele mensenrechten en het recht op vrije meningsuiting kunnen en mogen we niet toelaten. Nu niet en in de toekomst ook niet. Vanuit onze liberale principes veroordelen we dan ook krachtdadig wat er nu gebeurt in Bahrein. We pleiten voor de opschorting van de doodstraf en ijveren voor een eerlijke rechtsgang”, benadrukt Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld).