Voorlopig geen bezoekers in Oostendse woonzorgcentra

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Na overleg met de verschillende woonzorgcentra in Oostende, beslist Stad Oostende om voorlopig nog geen bezoekers toe te laten, dit minstens tot 3 mei.

Stad Oostende heeft vanmorgen overlegd over de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om bezoek in woonzorgcentra opnieuw toe te laten. Uit de contacten met de directies van de verschillende Oostendse instellingen, zowel de private als de centra die uitgebaat worden door Stad Oostende zelf, bleek dat daar geen draagvlak voor is. 

Met veel begrip voor de emotionele impact van deze maatregel op bewoners en familie, is onze grootste bezorgdheid uiteraard de veiligheid van de bewoners, patiënten en het personeel. Praktisch zou het op dit moment bovendien zeer moeilijk te organiseren zijn. Ook het advies vanuit de medische sector in Oostende is duidelijk, we zijn hier nog niet klaar voor. Stad Oostende zal dus voorlopig geen bezoekers toelaten in de woonzorgcentra, en dit minstens tot en met 3 mei.

Voor meer informatie over de coronamaatregelen van Stad Oostende: www.oostende.be/corona