Werken aan Albert I-promenade en Montgomerykaai afgerond: Oostende beter beschermd tegen stormvloed

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee

De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai in Oostende werden officieel afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, burgemeester Bart Tommelein en schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw kwamen deze ochtend het resultaat bekijken. Na tien maanden werken is de zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai zo een stuk veiliger tegen zware stormvloeden en is de omgeving verfraaid.

De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai in Oostende werden officieel afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, burgemeester Bart Tommelein en schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw openden vandaag officieel de vernieuwde site.
Oostende beter beschermd tegen overstromingen

In september vorig jaar sloegen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Stad Oostende de handen in elkaar om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee en de omgeving te verfraaien. De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormde nog een zwakke schakel in de beschermingsgordel van Oostende. Ook de watermaatschappij investeerde mee in de werken.

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein en Openbare Werken licht toe: “Stad Oostende maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen. Door het nieuwe rondpunt zal het verkeer vlotter en veiliger kunnen passeren. Ook de vele fietsnietjes en de prachtige witte banken maken deel uit van deze geslaagde make-over.”

Totaalproject voor de toekomst

Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai bouwde MDK een nieuw stukje vaste stormmuur. Daarnaast is ook alles voorzien om een mobiele stormmuur op te kunnen stellen in geval van storm. In normale omstandigheden is van deze mobiele stormmuur weinig te zien. Het gaat om hetzelfde type mobiele kering als verder op de zeedijk ter hoogte van de Albert I-promenade.

“Om onze kust te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel en om in te spelen op de klimaatveranderingen wordt fors geïnvesteerd in de veiligheid van onze stad. Stormen zoals Odette en Chiara bewijzen de noodzaak hiervan. De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai maken onze stad dus klaar voor morgen. De impact op de omgeving was groot, gedurende 10 maanden werd een belangrijke verkeersader afgesloten. Het resultaat mag er zijn. Het wordt gezellig kuieren langs de promenade. Dankzij de vlotte samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, TMVW en de stad Oostende realiseren we een totaalproject voor de toekomst”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Masterplan Kustveiligheid

De bouw van dit stukje stormmuur en mobiele kering vormen onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid. Daarin zijn een reeks maatregelen uitgewerkt om onze 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zeer zware stormvloed, één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio.

“De kust beschermen tegen zware stormvloeden blijft een topprioriteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We mogen daarbij echter niet voorbijgaan aan de belangrijke economische en toeristisch-recreatieve waarde van onze kustregio. We streven daarom een goede samenwerking na met de kuststeden en -gemeentes. Door de maatregelen voor de zeewering te integreren in de omgeving en werken op elkaar af te stemmen bereiken we een mooi eindresultaat.”

Om Oostende te beschermen werden eerder al een aantal werken uitgevoerd:

  • Strandophoging in Mariakerke, Raversijde, Oostende-Centrum en op Oosteroever;
  • Bouw van de mobiele kering langs de Albert I-promenade;
  • Renovatie van het Zeeheldenplein met een verlaagd gedeelte dat bij zware storm de golven opvangt;
  • Stormmuren langs de Wandelaarskaai en Slijkensesteenweg;
  • Stormmuur in Mariakerke;
  • Duin voor dijk in Raversijde

Voor de maatregelen die nodig zijn vanaf het Montgomerydok tot in de achterhaven zijn de studies volop lopende.

Verfraaiingswerken

Stad Oostende maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien.

De totale kostprijs van de verfraaiing en de stormmuren is 3,9 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid een kleine 1 miljoen euro voor haar rekening. Stad Oostende investeert 1,7 miljoen euro en TMVW 1,1 miljoen euro.