Windkracht 2020: sneller en meer windmolens bouwen

Posted on Posted in Energie 2016 - 2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. De Vlaamse regering keurde dit windplan vandaag goed op de ministerraad. ‘We werken de drempels weg zodat er veel sneller en veel meer windmolens gebouwd worden. Met Windkracht 2020 willen we ervoor zorgen dat er tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen’, aldus beide ministers.

‘Windkracht 2020’, het windplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met minister van Omgeving Joke Schauvliege, wil het aandeel wind in onze totale energiebevoorrading vergroten. ‘We hebben sneller en meer windmolens nodig. We willen daarvoor de ruimte beter benutten, de vergunningsprocedure versnellen en het draagvlak bij de burgers vergroten.’

Uitgangsprincipe: windmolens kunnen overal

Er zullen in de eerste plaats meer windmolens komen in grote industriegebieden en in de Vlaamse havens, weg van woongebied. De ministers zullen samenzitten met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Ook met defensie en de luchtvaartsector zullen ze overleggen om zoveel mogelijk beperkingen weg te werken.

Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), worden windmolens bestemmingsneutraal. Daardoor zal het niet meer bij voorbaat onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied. ‘Vandaag zijn we te veel bezig met te bepalen waar windmolens niet mogen komen, terwijl het uitgangsprincipe moet zijn dat ze overal kunnen staan’, zegt Bart Tommelein.

Snellere vergunningsprocedure

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. ‘Vanaf 23 februari gaat alvast de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op één bestuurlijk niveau’, zegt Schauvliege. Verder zullen de ministers de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties, zodat er minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar een realistisch aantal windturbines vast te leggen.

Minder regels

Voor een KMO of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken. ‘We versoepelen de regels voor kleine en middelgrote windmolens door de omzendbrief daarover af te schaffen. Ook voor grote windmolens zullen we de regels herbekijken. Waarom moeten er altijd minstens drie windmolens bij elkaar staan? En waarom is het verplicht dat ze in lijn staan? We hebben dringend nood aan minder regels’, aldus Tommelein.
Windmolens maken deel uit van het Vlaamse landschap

Burgers staan nog vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Informatie en participatie zijn volgens ministers Tommelein en Schauvliege essentieel om hen over de streep te trekken. ‘Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. En de mensen mee laten participeren. Windmolens maken nu eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap. Met ‘Windkracht 2020’ trekken we iedereen mee in bad: overheden, bedrijven, organisaties én burgers’, besluiten de ministers.

[bsk-pdf-manager-pdf id=”194″]

7 thoughts on “Windkracht 2020: sneller en meer windmolens bouwen

 1. Maak van windpark plannen een massa consumenten product. KOOP- windparken. Gezinnen kopen dan een kavel windpark voor eigen gebruik. Zij wekken dan hun eigen stroom op, voor 2 cent per kWh, kostprijs. Goedkoper kan niet. En hoort ook niet.
  Subsidie overbodig, of veel minder is al voldoende.
  Vooraf peil je de belangstelling voor het kopen van een kavel windpark, dat maakt het draagvlak zichtbaar.
  Alleen banken verdienen dan minder.
  Maar zij kunnen huishoudens helpen met een spaarrekening.
  De toekomstige eigenaren zijn eerst opdrachtgever, en sparen samen het aankoop bedrag voor het hele windpark bij elkaar.

  Hou het Nederlandse gezegde “de Belgen doen het beter” in ere. Ga nu niet dezelfde fouten maken als de nederlandse fossielen

 2. Ik ben ook absoluut voorstander van zo’n systeem waarin burgers kunnen mee investeren en rechtstreeks genieten van de opbrengsten.

 3. “Windmolens maken nu eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap.” Waar in ’s hemelsnaam haalt u dat vandaan? U gaat toch geen windturbines met een hoogte van 150 tot 200 meter en een basisdoorsnede van 8 meter en meer vergelijken met onze historische oude windmolens? Waarom zet men die turbines (het zijn wel degelijk turbines en dus machines en geen molens!) niet uitsluitend op zee? Plaats zat! In het volgebouwde en dichtbevolkte Vlaanderen is daar op het land geen ruimte meer voor. Als we de schaarse open ruimte in Vlaanderen willen redden dan moeten windturbines daar verboden worden. Deze schaarse open ruimte enerzijds willen redden door een verbod op woningbouw en ze anderzijds verknoeien door er windturbines op te trekken? Daar is maar één conclusie voor: gebrek aan visie.

 4. Windkracht 2020 ,zal de particulier ook aandelen kunnen kopen ,zoals bij sommige energieleveranciers ?

 5. 100% juiste redenering. Een voorbeeld:

  Een windturbineprojectontwikkelaar wil in Menen vlakbij een 200-jaar oude historische stenen windmolen twee turbines plaatsen op respectievelijk 270 en 500 meter afstand. Nu is de oude molen van kilometers ver zichtbaar in het open landschap. Straks staan daarnaast twee 150 meter hoge masten met daartussen een piepklein ooit industrieel molentje.
  Dat die molen precies ‘De Grote Macht’ noemt omdat hij ooit (1817) de grootste windmolen was van de provincie West-Vlaanderen, dit uniek historisch gegeven wordt als argument tegen de bouw van de turbines niet weerhouden. De Vlaamse Gemeenschap investeerde reeds 300.000€ in de restauratie van die molen (één van de motieven was de open landelijke ligging) en nu gaat ze haar eigen investeringen verknoeien. Windturbines zijn geen molens en behoren niet tot het traditionele Vlaamse landschap.

  Enkele kilometers ten zuiden van de E17 even voorbij Dottenijs worden 5 turbines opgericht. Er waren er 6 bedoeld. Maar daar heeft de Waalse gewestregering geoordeeld dat één van die 6 turbines het uitzicht op de schamele restanten van een oude wettelijk beschermde burcht zou ‘vervuilen’. De inplanting was voorzien op 330 meter. Niet dus: geen vergunning en ook geen alternatieve locatie.
  Nu is die molen in Moorsele ook wettelijk beschermd maar ondanks het gepraat en blablabla in het plan ‘windkracht 2020’ wordt dit argument over het hoofd gezien. Als die turbines daar komen dan wordt het uitzicht op de historische windmolen in Moorsele waardeloos. Diegenen die beweren dat er hierdoor een ‘nieuwe dynamiek’ zal ontstaan, die vergissen zich schromelijk!

  Meneer de minister, gelieve dit dossier eens ernstig te bekijken. Absolute prioriteit voor inplanting moet uitgaan naar grotere industriezones en havengebieden. Versnipper het open gebied niet verder. Splijt de samenleving niet aub.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.