11-11 Toespraak wapenstilstand

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Geachte schepenen, raadsleden,  

Geachte aanwezigen,  

 

Vandaag sta ik hier met een mengeling van gevoelens: Enerzijds herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, een cruciale gebeurtenis in onze geschiedenis.  

Anderzijds worden we momenteel geconfronteerd met een gruwelijke situatie in de Gazastrook. Afgelopen dinsdag heeft VRT NIEUWS de trieste tol van een maand oorlog onthuld: 

– Tienduizenden doden en 1,5 miljoen mensen die hun huizen hebben moeten ontvluchten.

– In de afgelopen vier weken zijn er meer dan 4.100 kinderen omgekomen 

Als vader van vijf kinderen en binnenkort grootvader van zeven kleinkinderen, raakt dit mij diep.  

Oorlog is geen verre herinnering, maar een pijnlijke realiteit die ons nog steeds raakt.

Deze conflicten, evenals de voortdurende oorlog tussen Oekraïne en Rusland, gaan over veel meer dan alleen grondgebied.  

Het gaat over een manier van leven. Het gaat over de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn, om je leven te leiden zoals je wilt, om je mening te uiten, en je eigen keuzes te maken zonder daarvoor in de gevangenis te belanden of vermoord te worden. 

Dit zijn moeilijke tijden, dat beseffen we allemaal. Maar de geschiedenis leert ons dat we nooit mogen opgeven en nooit de hoop mogen verliezen.  

Daarom blijft 11 november, het einde van de Eerste Wereldoorlog, van groot belang. We herdenken de gebeurtenissen van toen en eren de slachtoffers van de wereldoorlogen.  

De verhalen van deze helden moeten we blijven vertellen, en we mogen de donkere hoofdstukken in onze geschiedenis niet vergeten. De lessen die we hieruit moeten trekken, zijn van onschatbare waarde voor de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Vrijheid is ons meest kostbare goed. Hoewel de beperkingen die we hebben ervaren tijdens de coronacrisis van een andere aard zijn dan oorlog, hebben we begrepen wat het betekent om onze vrijheid te verliezen. Daarom moeten we het grootste respect tonen voor degenen die voor ons hebben gevochten. 

Dames en heren, 

Laten we vandaag één duidelijke boodschap in ons hart dragen: we mogen nooit vergeten welke gruwelen een oorlog met zich meebrengt, zowel hier als elders in de wereld. Laat vrede en verdraagzaamheid onze gezamenlijke droom zijn, waar we samen aan werken. 

Ik dank u allen voor uw aandacht.