800.000 euro voor wijkverbeteringscontract Westerkwartier

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Stad Oostende tekende deze zomer in op een oproep van de Vlaamse Regering voor wijkverbeteringscontracten. De Vlaamse regering keurde het project ‘Oostende, Zorgzame buurtrenovatie Westerkwartier’ recent goed. De Stad krijgt 800.000 euro steun om in die buurt het sociaal weefsel te versterken, de armoede te bestrijden en de publieke ruimte aan te pakken.

De Vlaamse Regering lanceerde op voorstel van viceminister-president Bart Somers een oproep voor wijkverbeteringscontracten. Zo’n wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij verschillende (lokale en Vlaamse) actoren de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken. Het doel is om met concrete acties die kwetsbare wijken te versterken. De projecten lopen van januari 2022 tot en met eind december 2025. De lokale overheid krijgt daarvoor subsidies van de Vlaamse Overheid op basis van een afsprakenkader.

Zorgzame buurtrenovatie

Stad Oostende diende het projectvoorstel ‘Zorgzame buurtrenovatie’ in voor de wijk Westerkwartier.

Schepen Maxim Donck: “De toekenning van het wijkverbeteringscontract is een eerste grote realisatie van de Stadsmariniers van Stad Oostende. Het is hun taak om de buurt en de wijk op microniveau doorgedreven aan te pakken en te verbeteren, zowel op vlak van veiligheid, infrastructuur als zorg en welzijn. De wijk Westerkwartier is Stad Oostende in het klein. Het is dus een ideaal labo om de buurten en de wijken diepgaand te hervormen en klaar te maken voor een nieuwe toekomst. We willen van deze wijk een bruisende en leefbare wijk maken en daarvoor komt deze financiële injectie als geroepen. Binnen vier jaar zal het Westerkwartier er anders uitzien dankzij onze Stadsmariniers.”

De benaming ‘Zorgzame buurtrenovatie’ bevat een sociale component (zorgzame buurt) en een ruimtelijk aspect (buurtrenovatie). Dit project wil via gerichte initiatieven het sociaal weefsel in de buurt versterken en de armoede bestrijden. Stad Oostende wil samen met bewoners en partnerorganisaties werken aan een zorgzame buurt en een armoedebeleid uittekenen.

Buurt

Daarnaast wil dit project ook de ‘harde component’ van de wijk versterken door zachte mobiliteitsassen te creëren en in te zetten op ontharding, de (semi-)publieke ontmoetingsinfrastructuur en woningkwaliteit. Zo zal geëxperimenteerd worden met nieuwe publieke ruimte en gedeeld gebruik van ruimte. Dit nieuwe project zal rekening houden met het Meerjarenplan en het Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan van de wijk Westerkwartier.

Gebiedsgerichte werking

Het projectvoorstel ‘Zorgzame buurtrenovatie’ zal ruimte creëren voor nieuwe paden en experimenteerruimte. Het biedt de Stad ook de mogelijkheid om concrete oplossingen op het terrein te realiseren. Stad Oostende wil gebiedsgericht werken en snel initiatieven in de praktijk kunnen brengen. Daarom wordt een interne coördinatiegroep voor de wijk Westerkwartier in het leven geroepen. De aansturing gebeurt vanuit de groep.

Burgemeester Bart Tommelein: “Met de steun van Vlaanderen en de inzet van onze Stadsmariniers zullen we het Westerkwartier echt een upgrade geven. We gaan er samen met partnerorganisaties en de buurtbewoners het sociaal weefsel versterken, de armoede bestrijden en de publieke ruimte aanpakken. Het is de bedoeling dat dit project ook model kan staan voor toekomstige wijkverbeteringsprojecten.”

Maximaal vier jaar

Het wijkverbeteringscontract loopt maximaal vier jaar en start vanaf 1 januari 2022. De Vlaamse regering koos elf projecten waaronder Oostende, Zorgzame buurtrenovatie Westerkwartier. De Stad krijgt hiervoor een projectsubsidie van 800.000 euro van de Vlaamse Regering.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Nog nooit heeft een Vlaamse regering zoveel geïnvesteerd in onze lokale besturen en stadsvernieuwingsprojecten. We kiezen daar bewust voor, omdat we beseffen dat de stad de oplossing is voor de uitdagingen van morgen. Of het nu gaat over veiligheid, samenleven in diversiteit, klimaat of kansarmoede, lokale besturen zijn het best geplaatst om in hun straten en wijken het verschil te maken voor hun inwoners. Door van de publieke ruimte een aangename plek te maken voor ontmoeting. Met meer plaats voor groen en water om hitte-eilanden tegen te gaan. Buurten waar de handen in elkaar geslagen worden om kansen te bieden. Van dat alles is het project Zorgzame Buurtrenovatie in Oostende een uitstekend voorbeeld. Het zal de stad nog aantrekkelijker, nog duurzamer en nog leefbaarder maken.”