Coronacijfers in Oostende: verdere daling van het aantal besmettingen en extra vaccinatiedagen op 28 en 30 december

Posted on Posted in Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

De besmettingscijfers zijn de afgelopen week met 53,6% gedaald. Ook het aantal afgenomen testen daalde met de helft, maar de positiviteitsratio blijft hoog. Het vaccinatiecentrum in de Northlaan blijft intussen verder vaccineren, er zijn al meer dan 30.000 boosterprikken gezet. Er komen extra vaccinatiedagen op 28 en 30 december. Alle beschikbare vaccins worden ingezet en de oproeping gebeurt via de Qvax-lijst.

De afgelopen week daalden de besmettingscijfers met meer dan de helft (53,6%). Er zijn in Oostende 256 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 357,3 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 25% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 13,3% bij 65-plussers. Ook het aantal testen afgenomen in het testcentrum in de Edith Cavellstraat is bijna gehalveerd, maar de positiviteitsratio blijft hoog: 168 op 706 testen waren positief (25,2%).

Woonzorgcentra, ziekenhuizen en scholen

Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen, bleken de afgelopen week drie personeelsleden positief. De bewoners blijven coronavrij. De ziekenhuizen in Oostende tellen in totaal 39 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan 9 op intensieve zorgen. In de Oostendse scholen zijn er vorige week 53 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 16 personeelsleden. Het merendeel van deze besmettingen gebeurt buiten school.

Al meer dan 30.000 boosterprikken in vaccinatiecentrum Northlaan

De afgelopen week kregen 4.586 inwoners hun boosterprik. Ondertussen zijn er al 30.000 inwoners van Oostende of Middelkerke ingeënt met zo’n boosterprik. Deze week komen er nog eens 3.959 boosterprikken bij. Dan zal bijna de helft van de bevolking die in aanmerking komt, de boosterprik gekregen hebben.

Extra vaccinatiedagen op 28 en 30 december

Alle kwetsbare inwoners, door leeftijd of ziekte, kregen ondertussen de boosterprik. Alle zorgverstrekkers en mensen met een veiligheidsfunctie konden zich ook al laten boosteren. Op 4 en 5 januari krijgt het voltallig personeel van de basisscholen en de kinderopvang de kans op een boosterprik. Vanaf 6 januari schakelt het vaccinatiecentrum nog een versnelling hoger en schalen ze op met meer dan 30%. Zo zal tegen eind januari iedereen die in aanmerking komt, de kans gehad hebben om deze extra prik te krijgen.

Op 28 en 30 december zal het vaccinatiecentrum extra openen en worden alle beschikbare vaccins maximaal ingezet. Inwoners van Oostende en Middelkerke die zich inschreven via de Qvax-lijst, kunnen hiervoor een uitnodiging krijgen. Wie zich nog niet registreerde, kan dit nog steeds doen via: www.qvax.be.