ABC aan Zee tijdens zomervakantie

Posted on Posted in Communicatie, Cultuur, Jeugd, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven, Toegankelijkheid

Om jongere nieuwkomers te ondersteunen en te versterken in hun integratieproces lanceerde Stad Oostende het project ‘ABC aan Zee’ samen met verschillende partners. Vanaf 26 juli tot en met 13 augustus kunnen kinderen en jongeren het taaltraject volgen in de lokalen van OLVO (Kaaistraat 22). Tijdens de zomereditie ligt de nadruk op ouderbetrokkenheid en meertaligheid.

Stad Oostende is de afgelopen twintig jaar geëvolueerd naar een stad waar 1 op de 4 kinderen met een migratieachtergrond wordt geboren en 20 procent van de inwoners buitenlandse roots heeft. Om de jongere nieuwkomers te ondersteunen en te versterken in hun integratieproces, lanceerde Stad Oostende het project ‘ABC aan Zee’.  In de paasvakantie konden de jongeren al een taaltraject volgen en nu werd er ook een zomeraanbod uitgewerkt vanaf maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus.

Aanbod zomervakantie

10 kleuters, 40 lagere schoolkinderen van 5 tot 12 jaar en 50 OKAN-jongeren van 12 tot 18 jaar zullen tijdens de zomervakantie het taaltraject volgen. OKAN-jongeren zijn jongeren die minder dan één schooljaar in Vlaanderen verblijven.

Tijdens deze drie weken in de vakantie, wordt er in de voormiddag in kleine groepjes rond taal gewerkt. De lessen vinden plaats in de lokalen van OLVO (Kaaistraat 22). In de namiddag vinden er groepsactiviteiten plaats.

De jongeren krijgen de kans om een kunstatelier bij Mu.ZEE te volgen, het vernieuwde Ensorhuis en de Oostendse kinderboerderij De Lange Schuur te bezoeken. Tijdens die laatste locatie krijgen de lagere schoolkinderen de mogelijkheid om samen een brood te bakken.

Ouderbetrokkenheid en meertaligheid

Voor de zomereditie van ABC aan Zee wordt er aandacht geschonken aan ouderbetrokkenheid en meertaligheid. Tijdens de tweede lesweek zijn de ouders welkom op de speelplaats van OLVO om even deel te nemen aan ABC aan Zee. Ze kunnen er samen met hun kinderen Nederlands oefenen in de klas. Daarnaast kunnen ze er ook informatie inwinnen over de UiTPAS en een afspraak maken bij de Wegwijzer om zich in te schrijven. Op vrijdag 6 augustus is er een ontmoeting met de Onderwijsambassadeur van FMDO gepland. Er zal een Dari sprekende tolk aanwezig zijn aangezien de meeste deelnemers Afghaanse roots hebben.

ABC aan Zee ziet meertaligheid als een meerwaarde en daarom krijgt de moedertaal van de jongeren een plaats in het project. Vrijwilligers kunnen een beroep doen op een ruim aanbod van lesmaterialen rond meertaligheid.

Begeleiding door vrijwilligers

Het project ABC aan Zee zou niet realiseerbaar zijn zonder de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers gaan tijdens de taalstimulerende activiteiten aan de slag met thema’s die tot de leefwereld van de jongeren behoren. Naast het leren en oefenen van de taal, is er ook aandacht  voor het waarborgen van een warme omgeving waarin de deelnemers zich goed en veilig voelen.

Vrijwilliger Freya Daelman: “In onze diverse, multiculturele samenleving wil ik graag kwetsbare doelgroepen helpen bij hun integratie zodat ze geaccepteerd en gerespecteerd worden als medemens.”

Deelnemer Sohail Jaji, 15, leerling OKAN P&P : “Ik doe graag opnieuw mee want dit project is geweldig voor nieuwkomers. De lesgevers en medewerkers maken het programma zo boeiend. Het is vooral onvergetelijk om samen door de straten van Oostende te wandelen en de stad te verkennen.”

Omdat het project vooral steunt op vrijwilligers, is Stad Oostende doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich in de verschillende vakanties kunnen engageren.  De Stad biedt hen doorheen het proces goede ondersteuning en omkadering. Ook de ouders van de jongeren zijn welkom als vrijwilliger om praktische taken op te nemen. Inschrijven kan via deze link: https://www.oostende.be/gezocht-vrijwilligers-voor-abc-aan-zee