Acht nieuwe scholen nemen deel aan traject ‘Veilige Schoolomgevingen’

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Stadsvernieuwing, Veiligheid, Wonen

Stad Oostende zet al enkele jaren volop in op veilige schoolomgevingen. Daarvoor werd met diverse scholen een traject opgestart samen met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV), de Lokale Politie Oostende en de cel Mobiliteit van de stad. Binnenkort stappen 8 nieuwe scholen in het traject.

Al in oktober 2020 ging in een aantal Oostendse scholen een eerste traject van start rond veilige schoolomgevingen. Elke school kreeg een team van experten op bezoek die de schoolomgeving kritisch onder de loep nam. De bedoeling is om concreet te komen tot een actieplan per schoolomgeving.

Al heel wat trajecten in uitvoering

“Met deze 8 nieuwe scholen staat de teller nu al op 29. Hiermee zetten we onze ambitie kracht bij om alle 45 Oostendse scholen grondig door te lichten. Daarnaast blijven we ook volop verder inzetten op de uitvoering van alle concrete acties met tal van infrastructurele ingrepen. Zo maken we het echt verkeersveiliger voor onze schoolgaande kinderen,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit.

Deze trajecten leidden tot actieplannen met tal van infrastructurele maatregelen zoals betere belijning, veilige oversteekplaatsen, de invoering van nieuwe fietsstraten of zebrapaden met een groene ondergrond. Daarnaast wordt ingezet op blijvende sensibilisering en educatie.

Burgemeester Bart Tommelein: “De Lokale Politie Oostende neemt het handhavingsluik op zich. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden. We hebben daarbij steeds hetzelfde doel voor ogen: Oostende verkeersveiliger maken, zeker voor onze schoolgaande kinderen.”

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “Elk kind moet veilig naar school kunnen stappen of fietsen, dat is voor ons een absolute prioriteit. Want een verkeersveilige omgeving voor kinderen is er ook één voor alle Oostendenaars. Zo werken we aan een leefbare, fijne stad om in te wonen. En tegelijk laten we kinderen zich in alle comfort leren bewegen in het verkeer, om hen zo weerbaarder te maken in gevaarsituaties.”

Nieuw traject met 8 scholen

Binnenkort gaat een nieuw traject van start met de volgende Oostende scholen: ​

  • GO! Freinetschool De Zonnebloem
  • Sint-Jozef Petrus & Paulus vzw
  • GO! BS De Vogelzang
  • Vesaliusinstituut
  • GO! De Studio
  • GO! Athena Campus Centrum
  • GO! BS De Morootjes
  • OLVO Vuurtoren

Ook tijdens dit nieuwe traject worden de verschillende schoolomgevingen onder de loep genomen om te komen tot een actieplan voor een veiligere schoolomgeving.