Oud-schepen Bart Bronders wordt Ereschepen van Stad Oostende

Posted on Posted in Burgerzaken, Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

De Oostendse advocaat Bart Bronders zetelde namens de SP/sp.a 16,5 jaar als Gemeenteraadslid en 12 jaar als Schepen van Stad Oostende. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om hem de titel Ereschepen van Stad Oostende toe te kennen.

Bart Bronders was lid van de Gemeenteraad van Stad Oostende van 2 januari 2001 tot en met 26 juni 2017. In deze periode zetelde hij als Schepen van 2 januari 2001 tot en met 2 januari 2013. Hij was onder andere bevoegd voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing, stadseigendommen en beheer van stadseigendommen, ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige vergunningen, middenstand, economie, Casino-Kursaal Oostende, Mercuriusproject, publiek-private samenwerking, monumentenzorg en bouwinspectie.

Om de titel Ereschepen van Stad Oostende te kunnen ontvangen, moet de aanvrager 10 jaar de functie van Schepen bij Stad Oostende uitgeoefend hebben, of 6 jaar de functie van Schepen en 12 jaar de functie van Gemeenteraadslid. Gezien de heer Bart Bronders aan deze voorwaarde voldoet, besliste het College van Burgemeester en Schepenen om hem de titel Ereschepen van Stad Oostende toe te kennen. Deze beslissing wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van april 2023.