Grote belangstelling voor Ensorjaar mondt uit in 34 projecten

Posted on Posted in Communicatie, Cultuur, Oostende - De Stad aan Zee

‘Ensor 2024’ leeft sterk in Oostende maar ook daarbuiten. 34 aanvragers voor subsidies uit ‘De baden van Oostende’ krijgen een positief antwoord op hun voorstel. Zowel de kwaliteit als de variëteit van de respons overtrof de verwachtingen.

Massale reactie

Gespreid over twee ronden dienden liefst 106 aanvragers een project in bij het subsidiefonds ‘De Baden van Oostende’. Vrijdag 14 april keurde het College van Burgemeester en Schepenen, op advies van de jury, 34 voorstellen goed. Het is nu aan de coördinator om met elke aanvrager in verder gesprek te gaan en af te stemmen of alles binnen de gestelde krijtlijnen kan gerealiseerd worden. Ook wordt onderzocht of een aantal lokale projecten niet kunnen ondersteund worden via andere subsidielijnen.

Zowel kleinere plaatselijke initiatieven als projecten met een uitstraling tot ver buiten de stadsgrenzen kregen groen licht. De variëteit is erg groot: zo werden er 6 concerten goedgekeurd, 5 podiumactiviteiten, ​ 2 literaire manifestaties en 4 initiatieven vanuit handel en horeca. Er komen lezingen, een internationale Ensor-studiedag van psycho-analisten, maar ook de VRT is present, met een Ensordocumentaire op initiatief van het Filmfestival. De volledige lijst met goedgekeurde activiteiten vind je op oostende.be/ensor2024-badenvanoostende

En naast de al aangekondigde expo’s in Mu.ZEE, de Venetiaanse Gaanderijen, het Ensorhuis en Fort Napoleon, zijn er nog 8 andere tentoonstellingen mee opgenomen in het programma. Het ziet er dan ook naar uit dat gedurende de 9 maanden van het Ensorjaar ( 16 december 23 tot 21 september 24) elke dag minstens één en waarschijnlijk meerdere Ensor-expo’s zullen kunnen bezocht worden.

Participatie

Als er één lijn te trekken valt doorheen deze grote afwisseling, dan is het die van participatie. In totaal kregen liefst 9 voorstellen groen licht die onder die noemer te vatten zijn. In sommige gevallen staat de samenwerking centraal tussen gevestigde kunstenaars en personen met een beperking. Dat zorgt zowel voor unieke concerten als voor een apart tentoonstellingscircuit. Maar er is ook een project ingediend waarbij nieuwe Oostendenaren uit andere continenten werken rond het fameuze ‘Zelfportret met bloemenhoed’ uit de Mu.ZEE-collectie.

Wat ook opvalt: er was bij de jury grote aandacht voor kinderen, families en scholen. En de bekende professionele kunstenorganisaties in Oostende zetten zich alvast mee in om het Ensorjaar tot een succes te maken.

Totaalprogramma

Doorheen het jureringstraject bleek certificering een nuttig instrument te zijn om initiatieven die zichtbaarheid genereren, maar geen aanspraak op subsidies kunnen maken, toch mee op te nemen in het Ensorjaar. Momenteel gaat het om twee projecten.

Het is nu aan de organisatie ‘Ensor 2024’ om, op basis van de 5 tentoonstellingen en de goedgekeurde projecten een aantrekkelijk programma uit te werken voor het Ensorjaar in Oostende. Daarbij zal men letten op de spreiding, zowel in de tijd (over de volle ​ 9 maanden) als in de ruimte (van Oosteroever tot Raversyde). Tegen de zomer zal het gedetailleerde programma vorm krijgen. De verwachting is dat het jaar uiteindelijk zal uitgebouwd worden via een vijftigtal Ensor-initiatieven.