Bart Tommelein

Bart Tommelein tevreden dat de VRT moedige keuzes maakt

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Vlaams Parlement

Vorige week kondigde de VRT aan dat haar transformatieplan klaar is. In de beheersovereenkomst met de publieke omroep staat duidelijk dat ze werk moet maken van hervormingen en efficiëntiewinsten. Bart Tommelein, Vlaams Parlementslid, reageerde tijdens de plenaire vergadering tevreden: “De VRT heeft een aantal moeilijke beslissingen genomen. Als mensen hun job verliezen is dat uiteraard niet iets om blij van te worden. Maar als we de openbare omroep willen herstructureren naar een efficiënte, digitale mediaorganisatie en haar toekomst willen veiligstellen in het multimediale, internationale medialandschap, dan is dit plan nodig.”

De nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT, eind 2020 goedgekeurd, legt de afspraken vast waaraan de publieke omroep zich gedurende vijf jaar moet houden in ruil voor financiële middelen van Vlaanderen. Een van de belangrijkste opdrachten die de VRT daarin kreeg was een transformatieplan opstellen.

“Ik wens mijn waardering voor de CEO en het management uit te drukken. Zij voeren een belangrijke afspraak uit de beheersovereenkomst uit en vatten eindelijk de koe bij de horens. Ook durven ze tegen heilige huisjes te schoppen, zoals het extern produceren van Thuis”, aldus Bart Tommelein. “Sommigen doen uitschijnen dat externe productiehuizen geen mensen tewerkstellen. Niets is minder waar en een sterke, externe productiesector in Vlaanderen is nodig. Iedereen pleit voor een sterke VRT die voorbereid moet zijn op een digitale toekomst. Wel, de sterkte van de openbare omroep wordt niet afgemeten aan het aantal mensen in dienst. De sterkte wordt wél bepaald door de manier waarop ze haar kernopdrachten op een efficiënte manier vervult, nieuwe en jonge generaties bereikt en een meerwaarde betekent voor andere mediaspelers, door de sector te versterken en ondersteunen.”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle gaf in zijn antwoord meer informatie over de plannen van de VRT: “Ze hebben vijf krachtlijnen opgesteld. Een eerste gaat over de extra investering in Thuis, via een externe partner. Een tweede gaat over de investering in een multimediaal intern productiebedrijf. Een derde gaat uiteraard over kostenbeheersing en inkomstenoptimalisering. Een vierde gaat over de extra investering in digitale profielen. De bestaande medewerkers kunnen heel veel doen, ook dankzij vorming, maar daarnaast zal het nodig zijn om dertig heel gespecialiseerde digitale profielen aan te werven. Het laatste punt gaat over optimalisering en verbetering van de interne organisatie.”

Het liberale parlementslid sloot zijn uiteenzetting als volgt af: “Zoals bepaald in de beheersovereenkomst voorzien we met de Vlaamse Regering een eenmalig transformatiebudget van 16 miljoen euro ter ondersteuning van deze transitie. Digitaliseren, nieuwe keuzes maken, andere prioriteiten leggen, toekomstgerichte processen introduceren, dat vraagt nieuwe profielen, andere mensen. Zo’n omslag is nooit gemakkelijk, maar we moeten het management hierin steunen. Mijn fractie en deze Vlaamse Regering doen dat.”