Stad Oostende wil racisme en discriminatie aanpakken

Posted on Posted in Antidiscriminatiebeleid, Oostende - De Stad aan Zee

We zijn allemaal Oostendenaar. Daarom wil Stad Oostende investeren in een stad waarin iedereen evenveel kansen krijgt en zich maximaal kan ontplooien. Om het stedelijk actieplan tegen racisme en discriminatie vorm te geven, organiseert de Stad op zaterdag 7 mei een participatiemoment.

Jong of oud, groot of klein, nieuwkomer of ouwe rot, … Hoe je het draait of keert: we zijn “Allemaal Oostendenaar”. Met deze stadsmissie wil Stad Oostende investeren in een leefbare stad voor iedereen. Onze lokale samenleving is zeer divers en deze diversiteit is een verrijking.

De Stad stelt samenleven en ontmoeten voorop. “Samenleven brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarom neemt Stad Oostende de strijd tegen racisme en discriminatie serieus en wordt er een actieplan ontwikkeld tegen racisme en discriminatie en voor een betere samenleving waar elke burger de kans krijgt om evenwaardig te participeren”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: “We kijken er reikhalzend naar uit om met z’n allen samen in dialoog te treden en ideeën te sprokkelen over hoe we verschillende uitdagingen in onze superdiverse stad kunnen aanpakken. De Stad neemt haar rol als coach en regisseur op om de rijkdom aan ideeën die ongetwijfeld naar voor zal komen, mee te nemen in het plan. Op die manier wordt dit echt een plan van alle Oostendenaars.”

Participatiemoment in OC De Blomme

Om dit actieplan vorm te geven, organiseert de Stad op zaterdag 7 mei een participatiemoment in ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30. Diensten, organisaties, lokale belanghebbenden en burgers krijgen de kans om samen na te denken over hoe we racisme en discriminatie kunnen aanpakken in onze stad. Het actieplan omvat de volgende zeven thema’s:

  • Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie
  • De stad als een actieve supporter voor acties rond gelijke kansen op de arbeidsmarkt
  • Eerlijke toegang tot huisvesting
  • De stad als gelijke kansen werkgever
  • Racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs
  • Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte
  • Beheer van haatmisdrijven en conflicten

Het participatiemoment wordt gemodereerd door de firma Levuur. Er wordt vertrokken vanuit verhalen die de Stad verzameld heeft in Oostende rond discriminatie en racisme. Tijdens dialoogtafels zullen de verhalen verder verrijkt worden met ervaringen van de andere deelnemers. Die ervaringen zullen de basis worden van een actieplan. Dat plan zal vervolgens verder aangepakt worden in samenwerking met de inwoners van Oostende. Op die manier worden de Oostendenaars nauw betrokken, iets waar de Stad trouwens naar streeft in het bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’.

Dialoogtafels

Wie er graag bij wil zijn, kan zich inschrijven voor één van de zeven dialoogtafels via deze website. Inschrijven kan tot en met 5 mei.

Dialoogtafel 1: Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie.

We willen ervoor zorgen dat slachtoffers gehoord en gesteund worden. We willen iedereen sterker maken om te reageren als ze getuige zijn van discriminatie. Hoe we dat het best aanpakken? Dat horen we graag van jou.

Dialoogtafel 2: De stad als een actieve supporter voor acties rond gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Elke Oostendenaar voor wie dit haalbaar is, willen we de kans geven om zelf een menswaardig inkomen te hebben. Stad Oostende ziet stabiele tewerkstelling als een belangrijke schakel om gelijke kansen te bevorderen.

Dialoogtafel 3: Eerlijke toegang tot huisvesting

Eerlijke toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen beïnvloedt niet alleen de inkomenspositie, maar ook de dagelijkse levenskwaliteit op het vlak van sociale relaties, werk, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en zeker fysieke en mentale gezondheid.

Dialoogtafel 4: De stad als gelijke kansen werkgever

Stad Oostende wil een organisatie zijn waar elk talent zich kan ontplooien. We nemen een voorbeeldrol op en gaan voor diversiteit in eigen rangen. Welke drempels ervaren mensen om aan de slag te gaan bij Stad Oostende? Hoe trekken we divers talent aan en hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in onze stadsorganisatie? We horen graag jouw mening!

Dialoogtafel 5: Racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs

Ook onderwijs is een van de prioritaire aandachtspunten. Net als andere lokale besturen en scholen is ook Oostende zoekende om een gelijke, niet- discriminerende toegang tot kwalitatief onderwijs te garanderen voor alle leerlingen. Denk jij mee na over hoe inclusie en diversiteit een plaats kan krijgen in de onderwijspraktijk?

Dialoogtafel 6: Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

We willen dat elke Oostendenaar zich thuis voelt en erkend voelt in de publieke ruimte. Ga mee in dialoog over hoe we moeten omgaan met koloniale symbolen en de publieke ruimte in Oostende en hoe we het straatbeeld in Oostende diverser kunnen maken.

Dialoogtafel 7: Beheer van haatmisdrijven en conflicten

De lokale politie wil samen met de burger op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen om het leven van elke Oostendenaar en de openbare ruimte veilig te houden. Wil jij samen met de politie in gesprek gaan over maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen? Schrijf je dan zeker in voor deze dialoogtafel.