Besmettingscijfers in Oostende stijgen naar recordhoogte

Posted on Posted in Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

In vergelijking met vorige week is het aantal coronabesmettingen in Oostende nog verder gestegen. De afgelopen zeven dagen werden meer dan 500 besmettingen vastgesteld in de Stad aan Zee. Hoewel relatief weinig coronapatiënten in de Oostendse ziekenhuizen intensieve zorgen nodig hebben, zijn er wel amper nog bedden vrij en dreigt er overbelasting. Het blijft belangrijk alle maatregelen goed te volgen, ook die rond quarantaine en isolatie.

Net zoals op veel plaatsen in (West-)Vlaanderen, zijn de coronacijfers de voorbije dagen sterk blijven stijgen in Oostende. De afgelopen week zijn er 547 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 766,3 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit is het hoogste weekcijfer sinds de start van de coronacrisis in maart 2020. 20% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 18% bij 65-plussers.

Het testcentrum in de Edith Cavellstraat draait op maximumcapaciteit: er werden afgelopen week 1.561 testen afgelegd, waarvan 442 met positief testresultaat (positiviteitsratio van 28,3%). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 23 Oostendenaars een positieve test af.

Ziekenhuizen stilaan overbelast

De woonzorgcentra bleven afgelopen week coronavrij wat betreft de bewoners. In een groep van assistentiewoningen (GAW) in Oostende zijn er recent drie besmettingen vastgesteld bij bewoners. Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen, bleken de afgelopen week ook drie personeelsleden positief.

In de Oostendse scholen zijn er vorige week 88 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 47 personeelsleden. De meeste besmettingen werden wel niet op school zelf opgelopen, dat wordt maar vermoed bij 11 van die positieve gevallen.

De ziekenhuizen in Oostende (AZ Sint-Jan campus Serruys, AZ Damiaan en BZIO) stromen momenteel vol, met in totaal 67 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan vijf op intensieve zorgen. Hoewel er dus relatief weinig mensen zijn die levensbedreigend ziek zijn, is het hoge aantal coronapatiënten wel problematisch voor de ziekenhuizen. Door deze overbelasting zijn er zo goed als geen vrije bedden meer.

Isolatie en quarantaine nauw opvolgen

Om de stijgende trend te keren, zal het Overlegcomité morgen ongetwijfeld nieuwe maatregelen aankondigen voor het hele land. De Veiligheidscel van Stad Oostende benadrukt nogmaals alle richtlijnen die vandaag al gelden om verdere circulatie van het virus tegen te gaan:

Quarantaine en isolatie-maatregelen goed opvolgen! Wie een positieve zelftest aflegde, moet onmiddellijk in isolatie Als dit positief resultaat bevestigd wordt door een PCR-test, blijf je ook minstens 10 dagen in isolatie. Bij hoogrisicocontacten wordt altijd uit voorzorg een quarantaineperiode voorzien. De lengte van die periode hangt af van het feit of je volledig gevaccineerd bent én of je een negatieve PCR-test aflegt. Op de website van Sciensano is daarover alle info te vinden. Het is belangrijk dat die quarantaineperiode nauw opgevolgd wordt. Kinderen die bijvoorbeeld omwille van quarantaine niet naar school kunnen gaan, mogen uiteraard ook niet deelnemen aan naschoolse hobby’s of sportactiviteiten.
Laat je vaccineren! Wie nog niet gevaccineerd is kan zich nog steeds gratis laten vaccineren. Dat kan op de voormalige Mediamarkt-site vlakbij de Versluys Dôme (Northlaan 13). Een afspraak maken kan via het gratis infonummer 0800 62 433 en via vaccinatiecentrum@oostende.be. De laatste drie weken kwamen al bijna 500 mensen langs voor een eerste prik van het vaccin. Daarnaast kregen ook meer dan 4.000 ouderen en mensen met een kwetsbaar immuunsysteem een extra ‘boosterprik’ om opnieuw beter beschermd te zijn.
Hygiënemaatregelen (zoals het wassen/ontsmetten van de handen) en ventilatie en frisse lucht blijven belangrijk. Organiseer waar mogelijk activiteiten buiten.
De veiligheidsafstand van 1,5 m blijft de norm. Draag een mondmasker waar dat verplicht is of waar te weinig afstand kan gehouden worden.
Ziek of symptomen die mogelijk op corona wijzen? Blijf thuis en maak gebruik van de zelfevaluatietool. Als via de tool blijkt dat je je moet laten testen, ontvang je via deze tool een testcode. Daarmee kan je een afspraak maken in het testcentrum.

Sociale Noodlijn blijft actief

Los van de medische gevolgen, kan een coronabesmetting ook andere gevolgen hebben. Wanneer kinderen in quarantaine moeten, kan dit voor ouders extra stress en opvangproblemen veroorzaken. Ouderen kunnen dan weer angstig zijn voor de nieuwe golf van besmettingen. De aankomende winterperiode is sowieso een lastige periode waarbij veel mensen zich eenzaam voelen.

Stad Oostende richtte in het begin van de coronacrisis de Sociale Noodlijn op en deze hulplijn is en blijft actief. De Sociale Noodlijn is er voor mensen met een beperkt netwerk die zich in een sociale noodsituatie bevinden, voor wie worstelt met kleine of grote zorgen of voor wie nood heeft aan een babbel omdat men zich gestrest, gedesoriënteerd, angstig of boos voelt.

De Sociale Noodlijn is bereikbaar via het gratis nummer 0800 1 8400 (keuze 3). Voor hulpvragen via email kunnen mensen ook terecht bij onthaal@oostende.be. Doven en mensen met gehoorproblemen kunnen hiervoor gebruik maken van het e-mailadres onthaalwelzijn@oostende.be.

De Sociale Noodlijn is bereikbaar van:

  • maandag tot woensdag: van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
  • donderdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • zaterdag en zondag: van 9.00 uur tot 17.00 uur