Bijkomende vislicenties in Britse 12-mijlszone toegekend

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Eind vorig jaar werd het post-Brexitakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Er werd in voorzien dat Europese vissers kunnen blijven werken in sommige Britse wateren mits ze een vergunning hebben. Daarbij moeten ze kunnen aantonen dat ze er eerder al hebben gevist. Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld) stelde in de commissie Visserij een vraag naar de stand van zaken: ‘Na aandringen van de minister kregen twee vaartuigen, waaronder het Oostends visserschip Lady Fortuna, hun licentie toegekend. Dat brengt het aantal vaartuigen met licentie op 19. Voor nog 4 vaartuigen heerst momenteel onduidelijkheid maar blijft de minister aandringen op een oplossing.’

Het post-brexitakkoord van een jaar geleden voorziet dat Europese vissers kunnen blijven werken in de Britse wateren het dichtst bij de kust. Voorwaarde is dat ze kunnen aantonen dat ze gedurende vier opeenvolgende jaar onafgebroken een visserijactiviteit uitoefenden in die zone. Er is nu discussie over welke bewijzen daarvoor precies nodig zijn.

Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open Vld): ‘Het is positief dat de minister blijft aandringen op de nodige visserijlicenties. Voor zes vaartuigen was er onduidelijkheid maar werden er nu alvast al twee bijkomende licenties toegekend. Het is alvast belangrijk dat ook voor de resterende vier vaartuigen een oplossing komt en dat het Verenigd Koninkrijk zich aan de initiële afspraken houdt.”