Boost verovert Oostende

Posted on Posted in onderwijs, Oostende - De Stad aan Zee

Boost is een programma van de Koning Boudewijnstichting, gericht op getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit kwetsbare milieus. De ambitie van Boost is om de slaagkansen van die jongeren in het hoger onderwijs te maximaliseren en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Vorig jaar is Stad Oostende op de kar gesprongen, met succes. Momenteel loopt er een nieuwe kandidatenoproep.

Het Boost-programma van de Koning Boudewijnstichting is uniek in zijn soort. Het begeleidt en ondersteunt getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit kwetsbare milieus gedurende minimum zes jaar. Zo wordt een opmerkelijke vooruitgang zichtbaar, zowel op school als op persoonlijk vlak. Stad Oostende neemt sinds vorig jaar deel aan het programma.

Boost werkt op drie niveaus

Kathy Perneel is Field Manager bij de Koning Boudewijnstichting. Ze is de begeleidende coach voor Boost-Oostende. Ze legt uit: “Met Boost willen we jongeren met talent en motivatie, maar met verminderde kansen ondersteunen zodat ze hun volledig potentieel bereiken, een diploma hoger onderwijs behalen en inspirerende rolmodellen worden voor andere jongeren”.

Het Boost-programma heeft drie belangrijke doelstellingen:

  1. Slaagkansen vergroten. Jongeren ondersteunen tijdens de secundaire studies en gedurende hun hele academisch parcours aan het hoger onderwijs. Daarnaast ondersteunt het programma afgestudeerde jongeren voor een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.
  2. Soft skills ontwikkelen en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Jongeren alle aspecten van hun persoonlijkheid en identiteit laten ontdekken.
  3. Valoriseren van succesverhalen, voorbereiden van toekomstige leiders. Jongeren stimuleren om binnen de Boost Community een voortrekkersrol te spelen en ook naar andere jongeren toe een voorbeeldfunctie op te nemen.

Een ideaal Boost-traject loopt over drie fases, van middelbare school tot op de arbeidsplek: Talent, Focus & Future .

Materiële ondersteuning

Iedere ‘Booster’ krijgt materiële ondersteuning. Zo krijgen de jongeren een laptop en printer bij deelname aan het programma. Indien nodig, wordt ook de internetverbinding betaald. Voor extra activiteiten krijgt elke deelnemer een Boost-budget ter waarde van 2.400 euro verspreid over vier jaar voor persoonlijke ontwikkeling. Jongeren kunnen zo de kans grijpen om hun blik te verruimen via sport, cultuur of bijvoorbeeld een taalstage.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “Boost is een enorme aanwinst voor onze stad, waar heel wat jongeren in moeilijke omstandigheden opgroeien en niet altijd alle ontwikkelingskansen kunnen grijpen. De stad ondersteunt en faciliteert dan ook waar nodig, bijvoorbeeld door de kandidatenoproep via ons onderwijsnetwerk en communicatiekanalen te lanceren. Elke jongere verdient het om met gelijke kansen aan de start te verschijnen.”

Ook burgemeester Bart Tommelein is overtuigd: “Dit initiatief verdient zeker onze ondersteuning. Het is een uniek concept dat perfect aansluit bij onze hoge inzet op armoedebestrijding. Het is een extra troefkaart in onze aanpak van kansarmoede”.

Momenteel worden dertien jongeren in Oostende begeleid. De resultaten zijn heel bemoedigend. Onze intensieve begeleiding en groepswerking versterkt de jongeren in hun persoonlijk succes. Elk schooljaar starten trajecten met nieuwe kandidaten op, ook momenteel loopt een oproep voor een nieuwe lichting kandidaten tot 15 maart.

Meer info over het programma en de kandidatenoproep via https://www.boostfortalents.be/nl/