Openluchtexpo toont ‘Onze kust in evolutie’ in de Nieuwe Gaanderijen

Posted on Posted in Communicatie, Cultuur, Oostende - De Stad aan Zee

Nog tot en met 12 april kan je in de Nieuwe Gaanderijen de openluchttentoonstelling ‘Onze kust in evolutie’ bekijken. De expo focust op de constante verandering van onze kust door zowel de mens als het klimaat, en de gevolgen voor Oostende door hedendaagse foto’s en historisch beeldmateriaal met elkaar te vergelijken. Stad Oostende wil met dit project naast de klimaatproblematiek ook het duin-voor-dijkproject in Raversijde in de kijker zetten.

De 67 kilometer lange Belgische kust is niet alleen een toeristische trekpleister, maar er zijn ook heel wat unieke stukken natuur en het gebied ademt geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de restanten van de Atlantische muur- het bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog – of aan het duinlandschap. Ook de stedelijke kustlijn met dijkbebouwing is heel typerend.

Expo Onze kust in evolutie

“Aan de hand van een openluchttentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen wil het Stadsbestuur ook dergelijke belangrijke maatschappelijke thema’s behapbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Vandaag voert de Vlaamse overheid al ‘zachte’ maatregelen uit zoals bijvoorbeeld strandsuppletie (het opspuiten van extra zand om het strand te verbreden en verhogen) en natuurlijke oplossingen zoals een duin voor de dijk. Onder de Nieuwe Gaanderijen kijkt de bezoeker uit op de kust.  Het is dus een ideale plek om te genieten van unieke foto’s en inhoudelijke informatie mee te krijgen terwijl je de huidige situatie ziet, met name de dijk, het strand en de zee”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

De expo blikt terug in de tijd: van voor de verwoestende overstromingen in 1953 tot de meer recente impact van storm Odette. Door de klimaatverandering en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn experten anders naar de kust gaan kijken. In de 19de eeuw begon de constructie van de zeedijk als promenade; de duinen werden van het strand gescheiden. Na 1953 won kustbescherming aan belang en werden vooral harde zeeweringsmaatregelen ingezet en werden dijken, stormmuren en waterkeringen gebouwd. Momenteel past het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) het “zacht waar het kan, hard als het moet”-principe toe bij de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid, waarbij voorkeur gegeven wordt aan het uitvoeren van strandsuppleties.

Project Raversijde

Stad Oostende kreeg subsidies, middelen en samenwerkingen aangeboden om zowel in Mariakerke als in Raversijde verschillende acties uit te werken. Zo wordt het principe van een duin voor de dijk momenteel in Raversijde uitgetest. Het is een duurzame en natuurlijke oplossing om onze kust te beschermen en het voorkomt meteen dat opwaaiend zand op de tramsporen en kustbaan terechtkomt. Dit experiment kadert in het Europese SARCC-project. SARCC staat voor Sustainable And Resilient Coastal Cities of duurzame en veerkrachtige kuststeden. SARCC onderzoekt natuurgerichte oplossingen om schade veroorzaakt door overstromingen aan de kust te voorkomen. Voor de openluchtexpo werkte Stad Oostende ook samen met heel wat partners: AGSO, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Agentschap Onroerend Erfgoed, Maritime Archeology Trust, Departement Omgeving, VLIZ, Dirk Beirens en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een lezingenreeks over de potentiële impact van klimaatverandering, met onder meer in Oostende twee avondlezingen voor het grote publiek: klimaatverandering aan de kust op 17 maart en kustmorfologie op 21 april.

“Stad Oostende zet steeds meer in op natuurlijke kustbescherming. Duinen zijn daar een goed voorbeeld van. Dankzij het SARCC-project en de samenwerking met verschillende partners stimuleren we op enkele cruciale plaatsen langs onze kustlijn verduining door helmgras aan te planten. Het project in Raversijde werd ongeveer een jaar geleden opgestart en begint nu zijn vruchten af te werpen. Zo pakken we de hinder van de zandophopingen aan en tegelijk beschermen we onze kust beter”, besluit burgemeester Bart Tommelein.