Stad Oostende lanceert opnieuw burgerbevraging

Posted on Posted in Burgerzaken, Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee, Participatie, Samenleven

Om te weten wat er bij de Oostendenaars leeft, organiseert de Stad dit jaar opnieuw een burgerbevraging. Nieuw deze keer is dat naast een steekproef van 2.500 inwoners ook alle inwoners en tweedeverblijvers de kans krijgen om de vragenlijst in de vullen. Voor deze enquête werkt Stad Oostende samen met het onafhankelijk onderzoeksbureau Profacts.

Stad Oostende vindt het belangrijk om te weten hoe Oostendenaren het dagelijkse leven in Oostende ervaren. Wat doet de Stad goed? Wat kan er nog beter? Waar moet de Stad meer of minder op inzetten? Daarnaast is de Stad ook benieuwd naar ideeën van de Oostendenaar over hoe we samen verder kunnen werken aan een bruisende kuststad. Net zoals vorig jaar gaat Stad Oostende aan de slag met de input om het beleid bij te sturen. De resultaten van deze bevraging gebruiken we ook voor de omgevingsanalyse.

“We vinden het heel belangrijk om te weten wat de Oostendenaar denkt over de stad en wat nog beter kan. Daarom organiseren we opnieuw een burgerbevraging. Deze keer sturen we die niet alleen gericht uit via de post, maar kunnen álle inwoners en tweedeverblijvers de vragenlijst ook online invullen. Wie dat nodig heeft, kan daar zelfs hulp bij krijgen. We willen zoveel mogelijk Oostendenaars bereiken en hen mee laten sturen.” Burgemeester Bart Tommelein

Om te weten wat er leeft, organiseert Stad Oostende dit jaar opnieuw een burgerbevraging. Deze week valt er bij zo’n 2.500 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst in de brievenbus. Daarin kunnen de aangeschreven mensen hun mening geven over verschillende zaken in Oostende.

Stadsbrede burgerbevraging

De vragenlijst zal zowel op papier als digitaal kunnen worden ingevuld. Hou alvast de brievenbus in de gaten, want misschien valt de bevraging bij jou in de bus. Bij deze bevraging krijgen, naast de aselecte steekproef van 2500 personen, ook alle inwoners en geregistreerde tweedeverblijvers de kans om deel te nemen.

Vanaf 19 februari start de brede burgerbevraging op het burgerparticipatieplatform Ons Oostende ons.oostende.be. De Stad moedigt alle inwoners van Oostende en geregistreerde tweedeverblijvers aan om deel te nemen. Via deze aanpak willen we significante gelijkenissen en verschillen detecteren tussen de aselecte steekproef en de brede bevraging. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde. Personen die extra ondersteuning wensen, kunnen een beroep doen op de digipunten (Digipunten – Stad Oostende).