Burgemeester Bart Tommelein zet wetgeving permanente sirenes op agenda van Raad van Burgemeesters

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Bij dringende opdracht waarbij de bepalingen van de wegcode niet gerespecteerd worden, moeten politie, brandweer en ziekenwagens binnenkort altijd de sirene gebruiken. Dit niet enkel om door een rood licht te rijden maar bij elke overtreding van de wegcode. Dat gaat over dubbel parkeren bij bluswerken of bij een reanimatie maar ook sneller rijden dan de toegelaten snelheid.

Burgemeester Bart Tommelein vindt de nieuwe wetgeving absurd. Hij heeft dit punt dan ook geagendeerd op de Raad van Burgemeesters, waarvan hij de vice-voorzitter is. Die raad bestaat uit 16 burgemeesters van zowel kleine als grote politiezones, ééngemeentezones als meergemeentenzones en zowel uit Vlaanderen, Wallonië als Brussel. Ze geven advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over elk ontwerp van reglementair besluit dat van belang is voor de lokale politie. De Raad van Burgemeesters kan ook zelf aanbevelingen doen.

De nieuwe regels zullen voor geluidsoverlast zorgen, ook ’s nachts zullen de sirenes immers altijd moeten aanstaan. Voor bepaalde interventies is de privacy belangrijk, het wordt een pak moeilijker om die te garanderen met een permanent sirenegebruik. Op heterdaad betrappen zal zo goed als onmogelijk worden.

“Hoewel verkeersveiligheid een prioriteit is, is er een evenwicht nodig met andere belangen, zoals levenskwaliteit van burgers, privacy en operationele efficiëntie van hulpdiensten. Hulpverleners worden getraind om professioneel te handelen en te oordelen wanneer het gebruik van sirenes gerechtvaardigd en/of opportuun is. Kunnen rekenen op hun beoordelingsvermogen en discretie is van cruciaal belang voor effectieve hulpverlening” besluit Bart Tommelein.