Bart Tommelein vice-voorzitter Executive Bureau Europese Vereniging van Steden en Regio’s

Posted on Posted in Economie, Internationale Samenwerking, Oostende - De Stad aan Zee

Bart Tommelein werd op 6 december opnieuw aangeduid als lid van het Policy Committee van de Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Hij zal er zetelen namens de Vlaams Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Daarnaast zal hij ook als vice-voorzitter optreden in het Executive Bureau van de CEMR, als vertegenwoordiger voor Benelux-regio.

CEMR werd in 1951 opgericht als een Europese vereniging van lokale en regionale overheden uit een veertigtal verschillende Europese landen. De vereniging heeft twee belangrijke opdrachten. Enerzijds werkt het als belangenbehartiger voor de diverse lokale en regionale besturen op het Europese niveau en poogt het invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. Anderzijds is CEMR een platform voor samenwerking en de uitwisseling van kennis tussen de nationale verenigingen van steden en gemeenten.

Bart Tommelein: “Europees beleid heeft wel degelijk een impact op lokale besturen en vaak heeft Europa de lokale besturen ook nodig om bepaalde doelstellingen te halen. Denk maar aan de hele klimaattransitie.”