Elia bouwt duurzaam service center voor haar offshore activiteiten in Haven Oostende

Posted on Posted in Haven, Oostende - De Stad aan Zee

Elia en Haven Oostende hebben een concessieovereenkomst getekend voor de bouw van een offshore service center. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein, de schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn en havenbaas Dirk Declerck. De overeenkomst is een eerste stap in de realisatie van een nieuw polyvalent gebouw in het hart van de haven van Oostende. De locatie aan de kade is ideaal voor de interventies op zee.

“Het service center wordt een belangrijk expertisecentrum voor hoogspanningsinfrastructuur op zee. Als netbeheerder willen we een koploper zijn en een rolmodel voor nieuw talent. Hoewel Elia Group in meerdere zeeën actief is, ligt de keuze voor Oostende voor de hand. Hier staat de wieg van de Europese offshore wind sector die de komende jaren een ongekende groei zal kennen”. – Chris Peeters, CEO Elia Group

“We zijn enorm verheugd dat Elia Group en Haven Oostende elkaar gevonden hebben voor de bouw van een offshore service center. Haven Oostende is dé offshore wind hub voor het zuidelijke deel van de Noordzee. Heel wat internationale topbedrijven actief in de bouw, het onderhoud en het operationeel houden van de energieproductie zijn gevestigd in Oostende. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de energietransitie.” – Dirk Declerck, CEO Haven Oostende

“Als voormalig staatssecretaris van de Noordzee en Vlaams minister van Energie ligt de windindustrie me nauw aan het hart. Verdere ontwikkelingen van de offshore sector zullen we stimuleren. Blue growth is en blijft ontzettend belangrijk voor onze stad.”Bart Tommelein, Burgemeester Oostende

“De blauwe economie, waar offshore windenergie deel van uitmaakt, levert een zeer grote bijdrage aan de missie van Haven Oostende, namelijk het creëren van duurzame jobs. Het is een essentiële bron van lokale werkgelegenheid. We zijn dus heel tevreden met de keuze van Elia Group, die ook de positie van Haven Oostende binnen offshore windenergie versterkt.”
Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende en Schepen van Ondernemen Oostende

Nood aan bijkomende investeringen
De Noordzee wordt de elektriciteitscentrale van de toekomst. De Europese Commissie, de ministers van Energie en de staats- en regeringsleiders van 9 Europese landen hebben die gezamenlijke ambitie eind april nog versterkt tijdens de North Sea Summit in Oostende. De internationale energietop werd georganiseerd op initiatief van ons land.
Het opschalen van hernieuwbare energiebronnen en een doorgedreven elektrificatie van onze energie-intensieve industrie, zorgen voor urgenties die snel bijkomende netinvesteringen vragen. Door tijdig voldoende transmissiecapaciteit te voorzien, maken we ons energiesysteem onafhankelijker, weerbaarder en duurzamer.

Van 2,3 naar 6 GW tegen 2030
België heeft momenteel een totale offshore windcapaciteit van 2,3 GW (9 windparken) die tegen 2030 opgetrokken wordt naar 6 GW; dankzij de ontwikkeling van een tweede offshore windzone (Prinses Elisabeth zone). Daarnaast plant ons land bijkomende onderzeese interconnectoren om massale hoeveelheden wind uit andere zeegebieden aan land te brengen.
Om die doelstellingen waar te maken, zal Elia in het komende decennium heel wat infrastructuur op zee bouwen; zoals het kunstmatige Prinses Elisabeth eiland en onderzeese interconnectoren met het Verenigd Koninkrijk (Nautilus) en Denemarken (TritonLink). Om die infrastructuur te bouwen en te onderhouden is een uitvalsbasis aan land nodig.

Elia kiest bewust voor Haven Oostende die een belangrijke hub is voor offshore wind. De Belgische windparken, offshore leveranciers en vele maritieme autoriteiten en administraties hebben er kantoren. Ook heel wat R&D-bedrijven in offshore hebben hun thuisbasis in Oostende. Elia huurt momenteel een gebouw in de haven maar met het oog op de geplande uitbreiding is er niet voldoende ruimte.

Duurzaam ontwerp
De tender voor het ontwerp van het gebouw is afgelopen week gelanceerd. Deelnemende architectenbureaus krijgen de opdracht om een duurzaam gebouw te ontwerpen met internationale uitstraling en diverse functies. Zo krijgt het gebouw op de eerste verdieping een polyvalente ruimte (500 m²) die zal dienen als offshore expertise- en bezoekerscentrum.
Het toegekende concessiegebied beslaat een oppervlakte van ca. 900 m2 en huisvest diverse activiteiten zoals een controlekamer die Elia’s offshore activiteiten monitort en een magazijn met werkmateriaal en reserveonderdelen. In de kantoren zullen tot 30 mensen werken waarvan 2/3de techniekers zijn die geregeld de zee opgaan voor inspecties en onderhoudswerken.
De site heeft een louter administratieve en operationele functie. Er worden geen hoogspanningsinstallaties of hoogspanningsmasten voorzien. Eind 2025 wordt het gebouw in gebruik genomen.