Bereikbaar Oostende: nieuw plan voor een leefbaar en bruisend stadscentrum

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Toerisme, Veiligheid

Oostende is een prachtige en aangename stad om in te leven en in te wonen. Dankzij haar talrijke troeven en bruisend karakter trekt de stad het hele jaar door heel wat bezoekers aan. Hun auto’s doorkruisen dagelijks het historische centrum van de stad. Dit zorgt voor onnodig zoekverkeer. Om ervoor te zorgen dat onze mooie stad leefbaar, bereikbaar en veilig blijft, gaat vanaf 8 juni 2023 een nieuw plan van kracht in het oude stadscentrum.

De bereikbaarheid van Oostende en de veiligheid van de Oostendenaars en de vele bezoekers van onze stad, zijn prioriteiten voor dit stadsbestuur. Om beide te garanderen is samen met extern mobiliteitsbureau Scelta een nieuw plan opgesteld voor het historisch centrum van de stad, dat ingaat op 8 juni 2023.

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “Oostendenaars zijn fier op onze stad. Terecht. We zijn een gastvrije stad met een enorme divers aanbod: lokale ondernemers met mooie en hippe zaken, toffe cafeetjes, lekkere restaurants, mooie hotels … ! Het is net die unieke sfeer en de bereikbaarheid van onze binnenstad die we met dit plan willen versterken.“

Bereikbaarheid van het centrum is de bezorgdheid van de Oostendenaar

‘Bereikbaar Oostende’ komt tegemoet aan de wens van de Oostendenaars om ten volle in te zetten op een bereikbaar en leefbaar stadscentrum. De maatregelen vloeien dan ook voort uit het participatietraject dat eraan voorafging. Tijdens dit traject werd de bereikbaarheid pertinent naar voor geschoven door zowel de bewoners als de handelaars. In de burgerbevraging kwam ook de verkeersveiligheid als bekommernis uit de enquête: heel wat inwoners – bijna 7 op 10 – gaven aan dat minder wagens in het stadscentrum en het beperken van zoekverkeer door toeristen de verkeersveiligheid zou verhogen.

Ook de stad deelt deze terechte bezorgdheden en ondernam al heel wat inspanningen voor een vlotte en veilige mobiliteit. De inzet van gerichte parkeergeleiding, het openstellen van de strandparking tijdens de zomermaanden, het verkeer beter toeleiden naar de NMBS-parking Station-Zee… zijn daar enkele voorbeelden van. Ook de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe stadsparking is in volle opmaak. Deze nieuwe parking, met een parkeercapaciteit van 900 wagens, zal de parkeerdruk in het centrum verlagen in het voordeel van het bewonersparkeren.

Als sluitstuk van deze maatregelen wil de stad nu met ‘Bereikbaar Oostende’ het onnodig zoekverkeer definitief een halt toe roepen en de veiligheid vergroten, zonder in te boeten op de bereikbaarheid van ons oude stadscentrum. De maatregelen moeten het gedeeld gebruik van de infrastructuur door voetgangers, fietsers en automobilisten verbeteren. En ervoor zorgen dat iedereen die in het stadscentrum moet zijn, er ook vlot geraakt. Denk maar aan de vele shoppers, restaurantbezoekers, zorgverstrekkers, leveranciers, kortparkeerders, aannemers, én niet in het minst: de bewoners van het centrum.

Schepen Natacha Waldmann: “Met deze nieuwe maatregelen realiseren we een belangrijk punt uit ons bestuursakkoord. Na het invoeren van een pak fietsstraten, een fietszone in het centrum, de zone 30 en onze verkeersveilige schoolomgevingen, geven we met ‘Bereikbaar Oostende’ de stad opnieuw een stukje terug aan de Oostendenaars.”

Twee grote assen delen het historisch centrum in vier delen. De eerste, bestaande as (van de Kapellestraat en de Vlaanderenstraat) is vandaag al een voetgangerszone. Een tweede belangrijke as wordt deze van de Grote Post en het Leopoldpark naar de Visserskaai en het veer naar Oosteroever via de Wittenonnenstraat en de Dwarsstraat. Ook die as is grotendeels al voetgangerszone. Na de invoering van dit plan wordt deze as volledig voetgangerszone.

Zo worden er 4 zones gecreëerd, die samen het stadscentrum vormen. In elk van die zones ligt de focus op een leefbare en bereikbare omgeving. Wie met de auto van de ene zone naar de andere zone wil kan dat via de Leopold II-laan, de Van Iseghemlaan, de Visserskaai of de Vindictivelaan.

Het gemotoriseerd verkeer zal echter niet meer dwars doorheen het historisch centrum rijden. Voetgangers en fietsers kunnen dat uiteraard wel.

Schepen Bart Plasschaert: “De afstand van de Visserskaai naar de Leopold II-laan bedraagt 650 meter en de afstand tussen de Vindictivelaan en de Van Iseghemlaan 700 meter. Alle bestemmingen binnen dit gebied liggen dus erg dicht bij elkaar. De binnenstad is omgeven door centrum- en randparkings. Vanaf de centrumparkings ben je nooit verder dan 500 meter van je bestemming in de historische kern verwijderd.”

Betere bereikbaarheid zorgt voor meer leefbaarheid

Op welke manier je ook naar de binnenstad komt, de bereikbaarheid en de mogelijkheid tot parkeren én laden en lossen blijven we garanderen.

“Door deze maatregelen vermijden we onnodig zoekverkeer én raakt iedereen sneller op zijn bestemming in het stadscentrum. De ruimte die vrijkomt in de binnenstad zal een nieuwe invulling krijgen. Zo komen er nieuwe fietsenstallingen, zitbanken, en kindgerichte belevingshoeken. Oostende centrum wordt zo ook nog een stuk aangenamer voor wie er woont, werkt, verblijft, naar school gaat, op bezoek komt, of komt winkelen”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Wat verandert er voor inwoners en handelaars?

Wie met de auto naar het stadscentrum rijdt of dat centrum wil verlaten, zal in een aantal gevallen zijn reisweg beperkt moeten aanpassen. In een aantal straten wordt de rijrichting aangepast.

Door zoekverkeer te beperken zullen bezoekers ook vlotter bij onze handelszaken geraken. De handelszaken in het centrum blijven te voet en met de fiets bereikbaar, én buiten de voetgangerszones ook overal met de auto. Leveranciers kunnen op elke locatie blijven leveren binnen de venstertijden die vandaag al gelden.

Doorgangsvergunning in de voetgangerszones

Ben je eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats/staanplaats binnen de voetgangerszone? Dan heb je een doorgangsvergunning nodig. De vergunning kan gevraagd worden voor twee jaar en kan voor twee nummerplaten per private garageparkeerplaats. Ook wie buiten de venstertijden uitzonderlijk met de wagen in een voetgangerszone moet zijn, kan makkelijk een vergunning aanvragen via www.oostende.be/doorgangsvergunning.

Gedetailleerde plannen en meer info per doelgroep vind je via www.oostende.be/bereikbaaroostende.

Burgemeester Bart Tommelein besluit: “Met dit plan zorgen we voor een leefbaar, bereikbaar en veilig centrum van onze stad. We voeren hiermee ons bestuursakkoord uit en komen tegemoet aan de vragen van de Oostendenaars om zoekverkeer van toeristen zo veel mogelijk uit het historisch centrum te weren. Uiteraard zullen we het plan eind dit jaar evalueren.”