Corona: niet essentiële verplaatsingen verboden, mantelzorg kan wel nog

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

In het hele land zijn momenteel diverse maatregelen van kracht in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt ook streng gecontroleerd op het naleven van deze maatregelen. Maar wat kan er nu wél nog en wat niet?

Het voorbije weekend voerde de Oostendse Politie controles uit op niet essentiële verplaatsingen. Die controles zijn noodzakelijk omdat de voorzorgsmaatregelen alleen maar nut hebben als iedereen ze naleeft. 150 personen kregen een proces-verbaal.

Stad Oostende wil benadrukken dat mantelzorg wél nog toegelaten is tijdens de periode met strenge maatregelen. Onder mantelzorg verstaan we hulp of zorg aan iemand die omwille van ziekte, handicap of ouderdom zorgbehoevend is. Er is geen probleem met mensen die boodschappen of maaltijden naar hun bejaarde ouders brengen in Oostende, bijvoorbeeld.

En uiteraard zijn alle andere essentiële verplaatsingen (naar het werk, boodschappen, …) ook nog steeds toegelaten.

Meer info en alle updates vind je op www.oostende.be/corona