Corona-update: aanbeveling om geen staande recepties te organiseren, eindejaarsvuurwerk afgelast en DS Podcastfestival uitgesteld

Posted on Posted in City Marketing, Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende roept iedereen om om de maatregelen van het Overlegcomité nauw op te volgen. Er zullen extra controles volgen en er is een sterke aanbeveling om geen staande recepties meer te organiseren. Het Eindejaarsvuurwerk kan dit jaar niet doorgaan, het Podcastfestival wordt uitgesteld. De cijfers geven aan dat het virus nog steeds sterk circuleert in Oostende, waarbij ook heel wat mensen besmet blijken zonder dat ze symptomen hebben.

De Veiligheidscel van Stad Oostende kwam deze ochtend opnieuw bijeen om de lokale toepassing van de nieuwe nationale maatregelen te bespreken. De volledige lijst met de recente maatregelen van het Overlegcomité, is hier te vinden. De belangrijkste zijn een brede mondmaskerplicht, goede ventilatie, verplicht telewerk (met één ’terugkeerdag’ per week), een uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket+ en een veralgemeende extra vaccinatieprik.

Oproep aan organisatoren, verenigingen, bedrijven,…

Stad Oostende neemt geen bijkomende maatregelen maar wil er vooral voor zorgen dat iedereen in de stad alle bestaande maatregelen zo goed mogelijk opvolgt. Er zullen extra controles gebeuren, maar de stad doet in de eerste plaats een beroep op de verantwoordelijkheid van iedere Oostendenaar.

We vragen evenementorganisatoren, verenigingen, bedrijven, scholen,… om te zorgen dat alle maatregelen goed worden toegepast:

  • In alle binnenruimtes waar veel mensen samenkomen is een mondmasker opnieuw verplicht. Laat mensen ook buiten een mondmasker dragen als er onvoldoende afstand is.
  • Monitor de luchtkwaliteit met een CO2 meter en zorg voor een ventilatieplan met concrete maatregelen wanneer de drempelwaardes overschreden worden.
  • Vraag een Covid Safe Ticket (CST) én controleer daarbij ook de identiteitskaart. Het CST is binnen verplicht vanaf 50 aanwezigen, buiten vanaf 100. Daarbij is ook een mondmasker voor alle aanwezigen dan verplicht.

Stad Oostende: voorlopig geen staande recepties

Op recepties staan mensen vaak dicht bij elkaar en lopen aanwezigen vaak rond waarbij ze op korte tijd veel contacten hebben. Zo kan het virus op dit soort evenementen makkelijk circuleren. Stad Oostende besliste daarom om voorlopig zelf geen staande recepties meer te organiseren. Dat betekent dat er voor huwelijken, jubilea, ontvangsten,… voorlopig geen staande recepties meer kunnen doorgaan. Ook de geplande ontvangst van de SARO (Senioren Adviesraad Oostende) op zaterdag 20 november wordt daarom uitgesteld. De Veiligheidscel beveelt ook alle Oostendse verenigingen, maar ook bedrijven en particulieren aan om voorlopig geen staande recepties meer te organiseren.

Privébijeenkomsten blijven mogelijk, maar uit de cijfers blijkt dat samenkomsten van vrienden of familie één van de grootste bronnen van besmetting zijn. Voorzichtigheid, afstand houden, een mondmasker dragen én gezond verstand zijn hier de sleutel. Op dit moment zijn ook heel wat mensen besmet zonder dat ze symptomen vertonen. Vanaf morgen (20/1) moet ook op privé-evenementen verplicht met het CST gewerkt worden vanaf 50 aanwezigen.

Eindejaarsevenementen

Stad Oostende blijft voorlopig uitgaan van een eindejaarsperiode met een aantal evenementen die kunnen doorgaan omdat ze buiten en coronaproof georganiseerd zullen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over Winter in het Park in het Leopoldpark of de Lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Bij de Lichttunnel zal niet gewerkt worden met klank- en lichtshows op vaste tijdstippen, maar zal er een permanente sfeer- en lichtanimatie zijn waardoor een goede spreiding van het publiek gegarandeerd is.

Het DS Podcastfestival dat begin december gepland stond, wordt door organisator De Standaard uitgesteld naar begin april. Ook de Nieuwjaarsduik zal dit jaar niet doorgaan. Stad Oostende besliste zelf om het Eindejaarsvuurwerk voor dit jaar af te gelasten. De Nieuwjaarsreceptie voor inwoners en tweedeverblijvers (normaal gepland op 9 januari) en de aanpak hiervan wordt de komende weken verder bekeken.

Besmettingscijfers

In vergelijking met de corona-update van begin deze week, zijn de besmettingscijfers in Oostende nog gestegen. De afgelopen 7 dagen waren er 600 positieve gevallen geregistreerdRelatief gaat het om 837,4 besmettingen per 100.000 inwoners.

In drie woonzorgcentra is er telkens één bewoner besmet geraakt en in één voorziening met assistentiewoningen zijn er vier personen positief. In de Oostendse scholen zijn er de afgelopen week 111 leerlingen en 35 personeelsleden gemeld met een covid-besmetting. Het merendeel van de besmettingen gebeurde wel buiten de school zelf.

In de Oostendse ziekenhuizen liggen momenteel 62 personen met corona, waarvan 4 intensieve zorgen krijgen. Opvallend is dat de ziekenhuizen melden dat er ook heel wat mensen opgenomen worden voor niet coronagerelateerde zaken (breuken, andere ziektes,…) maar dat dan bij testing blijkt dat ze ook positief zijn op corona, vaak zonder enig symptoom. Daaruit kan afgeleid worden dat het virus nog ruimer circuleert dan uit de besmettingscijfers na een PCR-test kan worden afgeleid.