Leefbaar Oostende: klimaatplan pakt nu al de uitdagingen van Glasgow aan

Posted on Posted in Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee

Hogere overheden rekenen vaak op lokale besturen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Stad Oostende zet alvast sterk in op het klimaat. Naast de opmaak van het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ heeft de Stad ook bijna drie miljoen euro extra middelen vrijgemaakt op het budget van de komende jaren. Samenwerking tussen overheid, bedrijven en middenveld is cruciaal voor het behalen van resultaten. In het Oostendse klimaatplan staat samenwerken alvast centraal. Oostende ondertekende ook het EU Burgemeestersconvenant en scherpt hiermee de ambities op het vlak van klimaatadaptatie aan. De komende jaren focust Oostende onder meer op renovatie, energiescans, groene energie en verplaatsingen.

Steden en gemeenten staan in de frontlinie als het op klimaatbeleid aankomt. De hogere overheden rekenen voor een groot stuk op de lokale besturen om hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Stad Oostende zet het klimaat alvast hoog op de agenda. Deze zomer lanceerde de Stad het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’. Tijdens de recente wijziging van het meerjarenplan, maakte de Stad ook een flink pak extra middelen vrij voor de uitrol van dit klimaatplan. Er is om en bij de drie miljoen euro extra voorzien op het budget voor de komende jaren.

Samenwerken

De klimaatconferentie in Glasgow (COP 26) is ondertussen afgelopen en de uitdagingen zijn niet min. Eén van de pijlers van COP 26 was het versneld realiseren van samenwerking tussen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om ambities waar te kunnen maken. Dit is iets waar de Stad zich al langer van bewust was, samenwerking staat dan ook centraal in het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’.

“Zonder een doorgedreven participatie van bedrijven, particulieren, kennisinstellingen en middenveldorganisaties kunnen we onze ambities voor 2050 niet waarmaken”, stelt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens. “Vandaar dat er al van bij de start van het plan expliciet voor gekozen is om een zogenaamde groep ‘klimaatpioniers’ mee in de cockpit te laten zetelen. Een plan dus ván de Oostendenaar op maat gemaakt vóór de Oostendenaar”, klinkt het verder bij de schepen.

Burgemeestersconvenant

De Gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 het klimaatplan “Leefbaar Oostende” goed en koos er recent ook voor om het zogenaamde Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De visie van het Convenant bestaat erin om tegen 2050 in koolstofarme en veerkrachtige steden te wonen met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie. De besturen, waaronder nu ook Oostende, die hun handtekening onder het convenant plaatsen, delen deze visie. Het vrijwillig ondertekenen van het Burgemeestersconvenant biedt de mogelijkheid om het gebruik van duurzame Europese acties in Oostende te introduceren en creëert kansen om het klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie mee vorm te geven. Omgekeerd zorgt het Burgemeestersconvenant ook voor een ruim klankbord waaraan de eigen Oostendse acties kunnen afgetoetst worden.

Drie miljoen euro

Burgemeester Bart Tommelein: “De engagementen die we zijn aangegaan in het burgermeestersconvenant zullen we onverkort uitvoeren. We hebben de ambitie om Oostende tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Koken kost geld natuurlijk. We hebben bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan dan ook 3 miljoen euro vrijgemaakt voor ons klimaatplan.” Dit budget wordt gespreid over de volgende vier jaren voor het realiseren van maatregelen uit het klimaatplan Leefbaar Oostende. Het Energiehuis zal met haar klimaatmanager alle acties regisseren. Het klimaatplan focust onder andere op deze thema’s: renovatie, energiescans, groene energie en verplaatsingen.

Renovatie en energiescans

Oostende kent een groot aantal verouderde appartementsgebouwen. Renoveren ligt misschien voor de hand, maar door mede-eigenaarschap is het vaak niet simpel om snel tot actie over te gaan. De Stad zet in op professionele ondersteuning van de zogenaamde verenigingen voor mede-eigenaren (VME’s) bij hun renovatie-avontuur door hen juridisch bij te staan, standaardbestekken te voorzien of ander advies te geven. Een ander speerpunt zijn de energiescans voor bedrijven. Deze scans tonen horecazaken of kmo’s onmiddellijk waar de verbeterpunten zitten en waar er rechtstreeks rendement te halen valt. De bedrijven engageren zich vervolgens om enkele ingrepen uit te voeren met als resultaat: energiebesparing, een lagere energiefactuur en winst voor het klimaat.

Groene energie en verplaatsingen

Op vlak van groene energie investeert Oostende volop in het aanwezige warmtenet in de stad. Naast grote gebouwen en bedrijven is het ook de bedoeling om particuliere woningen te laten aansluiten. Zo kunnen ook die woningen verwarmd worden met restwarmte uit productieprocessen. Leefbaar Oostende’ promoot volop zachte vervoersmodi zoals te voet of met de fiets, e-bike, (e)step of bakfiets, … De Stad trekt ook de kaart van het elektrisch rijden. “Het Energiehuis is een kenniscentrum voor elektrisch rijden en zal erover waken om het pad in Oostende daarvoor verder te effenen. Elektrische wagens moeten immers ook kunnen opgeladen worden en daarom komt er een laadpalenplan op maat van de stad”, besluit schepen Beirens.