Coronacijfers in Oostende: daling in het aantal besmettingen

Posted on Posted in Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

De besmettingscijfers zijn de afgelopen week gedaald met 19%. Bijna een kwart van de besmette Oostendenaars zijn jonger dan 20. Voor de ziekenhuizen, huisartsen en het testcentrum blijft de belasting hoog. Het vaccinatiecentrum in de Northlaan blijft intussen verder vaccineren. De afgelopen week kregen bijna 5.000 inwoners een boosterprik. Ondertussen zijn er al 15.000 boosterprikken gezet. Winter in het Park is rustig gestart met veiligheidsmaatregelen en wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De nieuwjaarsreceptie voor Oostendenaars begin januari kan jammer genoeg niet doorgaan.

De piek lijkt bereikt, de cijfers zijn in vergelijking met de vorige weekcijfers eindelijk gedaald. De afgelopen week zijn er in Oostende 654 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 912,8 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 24,6% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 12,7% bij 65-plussers.

Het testcentrum in de Edith Cavellstraat draait nog steeds op volle toeren: er werden afgelopen week 1.435 testen afgelegd, waarvan 400 met positief testresultaat (positiviteitsratio van 27,9 %). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 21 Oostendenaars een positieve test af.

Woonzorgcentra, scholen en ziekenhuizen

Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen (woonzorgcentra + assistentiewoningen), bleken de afgelopen week twee bewoners en zes personeelsleden positief. Bij De Brem hebben er 3 kinderen positief getest en 1 personeelslid. In CKG ’t Kapoentje legden 9 personeelsleden een positieve test af, de kinderen testten negatief.

In de Oostendse scholen zijn er vorige week 93 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 46 personeelsleden. Bij de leerlingen is er sprake van 46 hoogrisicocontacten op school, bij de leraars gaat het om 7 hoogrisicocontacten op school. Hierdoor worden heel wat klassen gesloten als noodmaatregel om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De ziekenhuizen in Oostende (AZ Sint-Jan campus Serruys, AZ Damiaan en BZIO) blijven zwaar belast door de vierde golf, met in totaal 43 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan elf op intensieve zorgen. In BZIO is er ook 1 patiënt in isolatie.

Al meer dan 15.000 boosterprikken in vaccinatiecentrum Northlaan

De afgelopen week kregen 4.896 inwoners hun boosterprik. Ondertussen zijn er al meer dan 15.000 inwoners van Oostende of Middelkerke ingeënt met zo’n boosterprik. Daarnaast zet het het vaccinatiecentrum aan de Northlaan ook deze week extra in op de vaccinatie van zorgpersoneel. In totaal zijn er in deze tweede vaccinatiecampagne al 19.149 vaccinaties verstrekt, waarvan 16.784 in het vaccinatiecentrum in de voormalige MediaMarkt-site zelf. De rest gebeurde via huisartsen of in de woonzorgcentra.

Winter in het Park voorzichtig gestart maar geen nieuwjaarsreceptie begin januari

Voor evenementen is het wat afwachten wat wel en niet kan doorgaan. Ondertussen is Winter in het Park voorzichtig gestart. De nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen en dit evenement wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners was in 2022 voorzien op zondag 9 januari, over minder dan vijf weken. Omdat de besmettingscijfers nog steeds erg hoog zijn en dit normaal een feestelijk evenement is met duizenden bezoekers, heeft de veiligheidscel beslist dat de receptie alvast niet begin januari in zijn huidige vorm kan doorgaan.