Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (10/08)

Posted on Posted in Communicatie, Covid-19

Het aantal besmettingen in Oostende is stabiel, maar nog steeds hoger dan het begin van de zomer. Er zijn voor het eerst in maanden opnieuw besmettingen in woonzorgcentra. Het aantal patiënten met corona in de Oostendse ziekenhuizen is gestegen tot 9. Het is belangrijk dat alle huidige maatregelen gevolgd worden. Deze en volgende week wordt volop ingezet op mobiele en laagdrempelige vaccinatiemomenten in de wijken. Vaccinatie blijft de beste bescherming tegen het coronavirus.

De afgelopen week werden er in Oostende 119 besmettingen met Covid-19 vastgesteld, een gelijkaardig aantal als vorige week. Relatief zijn dat 166,1 besmettingen per 100.000 inwoners.

Meer besmettingen bij ouderen en extra ziekenhuisopnames

Het merendeel van de besmettingen situeert zich nog steeds bij de jongeren, maar er is een verontrustende stijging bij de ouderen: 7% van de besmettingen vond plaats bij 65-plussers. Voor het eerst in maanden zijn er ook in een aantal woonzorgcentra positieve gevallen geregistreerd: het gaat over 8 bewoners en 12 personeelsleden, verspreid over 5 wzc’s. Ongeveer een derde van de besmettingen werd vastgesteld bij jongeren, onder andere bij een aantal jeugdactiviteiten deze zomer.

Er werden 604 testen afgenomen in het testcentrum, 81 met positief testresultaat (13,4%). In de Oostendse ziekenhuizen liggen momenteel 9 patiënten met corona: 5 in AZ Damiaan en 4 in campus Serruys van het AZ Sint-Jan. Het gaat vooral over mensen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn of mensen met zware onderliggende aandoeningen.

Laagdrempelige vaccinatie

89,8% van de meerderjarige Oostendenaars kreeg minstens één prik, 83,1% is volledig gevaccineerd. Over de hele bevolking gezien is nu 70,7% volledig gevaccineerd. De komende weken krijgen heel wat jongeren onder de 18 een eerste prik. In vaccinatiecentrum Kursaal werden in totaal al 122.672 prikken gezet.

Oostende heeft de tweede beste vaccinatiegraad van alle centrumsteden, maar wil de komende weken via laagdrempelige vaccinatiemomenten in de wijken nog extra mensen over de streep trekken. Er zijn open vaccinatiemomenten in vier ontmoetingscentra en De Antenne en er is ook een vaccinatiebus die de komende twee weken heel Oostende doorkruist. Een afspraak is niet nodig. Alle data en locaties van de laagdrempelige vaccinatiemomenten zijn hier terug te vinden: https://www.oostende.be/mobiele-prikbus.

Besmettingen op de werkvloer

Vaccinatie blijft de beste bescherming tegen het coronavirus. Daarnaast blijft het opvolgen van alle coronamaatregelen cruciaal om te zorgen dat de coronabesmettingen niet verder stijgen in Oostende. Sociaal contact binnen, zonder afstand en zonder mondmasker, kan nog steeds besmettingen opleveren, zowel in de vrije tijd als op de werkvloer.

De stad wil de veiligheid van alle medewerkers garanderen. Op advies van de Veiligheidscel, besliste Stad Oostende daarom om fysieke overlegmomenten in de organisatie met medewerkers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zoveel mogelijk te vermijden. Thuiswerk blijft aangeraden. Wie toch komt werken op de werkplek, moet zich sowieso aan alle maatregelen houden. De Veiligheidscel roept alle andere organisaties en bedrijven in Oostende op om deze regels ook toe te passen.

De Lokale Politie zet intussen zijn controles verder en ziet erop toe dat in de horeca en de uitgaansbuurt de huidige regels goed worden opgevolgd, zodat ook daar zo weinig mogelijk nieuwe besmettingen opduiken.