Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (22/12)

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers. De cijfers van het aantal besmettingen in Oostende zijn de afgelopen week lichtjes gedaald. Wel werden er meer inbreuken vastgesteld dan vorige week, met daarbij meer dan 30 pv’s voor samenscholingen. Om de dalende trend te kunnen behouden in Oostende, blijft het belangrijk dat iedereen de maatregelen goed opvolgt.

De afgelopen week werden er in Oostende 89 besmettingen met COVID-19 vastgesteld. Dat zijn 124 besmettingen per 100.000 inwoners en betekent een lichte daling in vergelijking met de vorige weken. Ongeveer een kwart van die besmettingen (21 in totaal) vond plaats bij 65-plussers.

Woonzorgcentra en ziekenhuizen

In woonzorgcentrum De Boarebreker testte er de afgelopen week 1 personeelslid positief. Bij de bewoners waren er geen nieuwe besmettingen, maar er verblijven nog steeds 13 bewoners in de cohortafdeling. Bij de meeste recente hertesting bleken er al 3 bewoners negatief te zijn geworden, 3 waren er slechts zwak positief en 7 bleven positief. Alle bewoners stellen het wel klinisch goed. Verder verblijven er nog 19 bewoners met corona in vier verschillende woonzorgvoorzieningen verspreid over Oostende.

In de Oostendse ziekenhuizen blijft alles stabiel en is er zelfs een lichte daling te noteren . In AZ Damiaan worden 14 patiënten verzorgd met corona, waarvan 1 op de afdeling Intensieve Zorgen. In de campus Serruys van het AZ Sint-Jan gaat het over 13 patiënten met covid-19, 4 daarvan verblijven op IZ.

Maatregelen en handhaving

Zoals elke week handhaafde de lokale politie de verschillende maatregelen. Er werden afgelopen week 55 “corona-pv’s” opgesteld: 31 inbreuken op het verbod op samenscholingen, 11 keer voor het niet naleven van de avondklok,  9 burgers die de regels rond social distancing niet volgden en 4 processen-verbaal voor mensen die geen mondmasker droegen. Twee derde van die overtredingen vond opnieuw plaats afgelopen weekend.

Stad Oostende blijft benadrukken dat het virus zich vooral kan verspreiden wanneer mensen samenkomen en geen afstand bewaren. Daarom vraagt de stad aan iedereen, met de feestdagen in het vooruitzicht, om de maatregelen te blijven volgen. Dat is de enige manier om uit deze situatie te komen. Fysiek sociaal contact moet vermeden worden,  maar dat betekent uiteraard niet dat we familie en vrienden in deze eindejaarsperiode los moeten laten: eens extra bellen of videochatten met mensen voor wie dit een moeilijke periode is, een strandwandeling op veilige afstand van elkaar (en met maximum 4 personen), of een persoonlijk (kerst)kaartje of briefje naar de buren,… allemaal initiatieven waarmee we elkaar door deze lastige periode kunnen helpen.