Communicatie

Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (27/10)

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers in Oostende. Het aantal infecties blijft stijgen: vooral nauwe contacten met familie en naasten zorgen voor extra besmettingen. Stad Oostende zet extra in op sociale maatregelen om de impact van de verstrengde maatregelen op kwetsbare burgers te helpen opvangen.

De afgelopen week waren er in Oostende 288 besmettingen, wat een stijging is van meer dan 48% in vergelijking met vorige week. 44 van die 288 besmettingen werden vastgesteld bij 65-plussers (ongeveer 15%).In de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Campus Serruys van AZ Sint-Jan, liggen momenteel 34 patiënten die besmet zijn met COVID-19, waarvan 8 patiënten opgenomen zijn op intensieve zorgen. In de Oostendse woonzorgcentra zijn op dit moment 13 personeelsleden en 14 bewoners besmet met het coronavirus, van wie 10 besmette bewoners in één woonzorgcentrum. Voor de woonzorgcentra van Stad Oostende zelf (Alphonse Lacourt en de Boarebreker) gaat het om 2 personeelsleden en voorlopig geen bewoners.

Contacten in familieverband

De cumulatieve incidentie, het aantal coronabesmettingen de afgelopen week per 100.000 inwoners, bedraagt voor Oostende momenteel 402. Dit getal wordt vooral gebruikt om steden en gemeentes met elkaar te vergelijken. De cumulatieve incidentie in Oostende is opnieuw sterk gestegen in vergelijking met vorige week. Ongeveer de helft van alle testen die vorige week in het coronatestcentrum werden afgenomen, gaven een positief resultaat.

Veel van de besmettingen zijn te linken aan contacten in gezins- en familieverband. De grootste besmettingshaard in Oostende tijdens de afgelopen periode kwam voort uit de organisatie van een communiefeest.

Geen ijspistes en kerstmarkten

Als reactie op die stijgende cijfers, besliste de gouverneur van West-Vlaanderen gisteren in overleg met de burgemeesters dat er deze winter geen kerstmarkten of ijspistes georganiseerd kunnen worden in onze provincie. Dat betekent dat er nu duidelijkheid is: de kerstmarkt, Winter in het Park en de ijspiste zullen deze winter niet kunnen doorgaan.

Stad Oostende zet in op extra sociale maatregelen

De laatste week ziet Stad Oostende dat het aantal oproepen naar de Sociale Noodlijn  opnieuw gestegen is. De Sociale Noodlijn is er voor mensen met een beperkt netwerk die zich in een sociale noodsituatie bevinden, voor wie worstelt met zorgen of nood heeft aan een babbel in deze coronaperiode. De Sociale Noodlijn is elke dag (ook in het weekend) gratis bereikbaar via 0800 1 8400 (keuze 3) of via socialenoodlijn@oostende.be.

Daarnaast is Stad Oostende ook opnieuw gestart met een proactieve telefoonronde naar alle 80-plussers in de stad. Medewerkers van de ontmoetingscentra proberen via die telefoontjes sociaal isolement te vermijden. Ook andere hulpverleners binnen Stad Oostende contacteren actief hun gekende cliënten om signalen van eventuele problemen tijdig op te vangen.

Coronasteun voor wie in de problemen raakt

Stad Oostende werkte de voorbije weken intensief samen met alle welzijns- en zorgpartners om voorbereid te zijn op de impact van de verstrengde maatregelen bij een aantal specifieke en kwetsbare doelgroepen: mensen in armoede, mensen die in dakloosheid leven of mensen die kampen met psychische problemen of een drugsproblematiek.

Tot slot wil Stad Oostende nogmaals de coronasteun in de kijker zetten. Iedereen die door de coronacrisis financiële problemen heeft, kan terecht bij Stad Oostende voor coronasteun, ook wie niet behoort tot de huidige doelgroep van het OCMW. Via www.oostende.be/coronasteun, via coronasteun@oostende.be of via het gratis nummer 0800 1 8400 (optie 2, enkel op weekdagen) kan iedereen zich aanmelden.