‘Digitaal mee met je kadee’: schot in de roos om digitale skills van ouders te versterken

Posted on Posted in Digitalisering & ICT, Oostende - De Stad aan Zee

Tijdens de coronacrisis werd het belang van digitalisering al snel duidelijk. Via online lessen konden heel wat jongeren blijven les volgen. Eind vorig jaar werd via het project ‘Digitaal mee met je kadee’ bovendien ook ingezet op de digitale skills van de ouders.

De digitale trein rijdt razendsnel. De COVID-19-crisis heeft nog duidelijker gemaakt hoe actueel en noodzakelijk digitale inclusie is. Hierdoor zijn we allemaal noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Ook het onderwijs heeft zich op dat vlak moeten heruitvinden. Zowel schoolopdrachten als oudercontacten verlopen bijvoorbeeld tegenwoordig grotendeels digitaal.

Digitale skills ouders verhogen

Eind december 2020 keurde de West-Vlaamse deputatie het project ‘Digitaal mee met je kadee’ goed in het kader van de subsidies voor projecten flankerend onderwijsbeleid.

Voor het project ‘Digitaal mee met je kadee’ werkt Stad Oostende samen met de drie andere West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Kortrijk en Roeselare en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie Ligo. Zij zijn in Vlaanderen één van dé cruciale partners die werken aan geletterdheidsvaardigheden waaronder digitale geletterdheid.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “‘Digitaal mee met je kadee’ wil de digitale skills van ouders in de ruime zin versterken. De bedoeling is dat ouders zelfstandig leren werken met de schoolmedia en zo gemakkelijker de schoolse loopbaan van hun kind(eren) kunnen (op)volgen.”

“Aandacht voor digitale inclusie bij ouders is van groot belang. Het aanbieden van die inspiratiesessies aan ouders van schoolgaande kinderen kan de doorslaggevende factor vormen bij het behalen van hun diploma. We willen dan ook elke ouder maximaal betrekken in het online verhaal om de opvolging van schoolwerk te verbeteren en samen op die digitale trein te springen”, duidt ook Burgemeester Bart Tommelein.

Leermomenten voor ouders

Het project hanteert een laagdrempelige vraag- en aanbodgestuurde aanpak waarbij gewerkt wordt in kleine groepen (6 tot 8 deelnemers), met een aangepast leertempo, leermaterialen en taalgebruik.

In de leermomenten voor ouders gaat specifieke aandacht naar onder meer:

  • de wijze van inloggen op een digitaal schoolsysteem;
  • hoe je als ouder via de pc of smartphone digitaal kan communiceren met de leerkracht;
  • hoe je je kind kan helpen met digitale schooltaken;hoe je als ouder aan de slag kan gaan met de schoolmail, de schoolkalender, de klasblog, de sociale media-toepassingen van de school;
  • hoe je als ouder online kan inschrijven voor een oudercontact.

De school zelf mag onder meer verwachten dat:

ouders een beter zicht krijgen op de gebruikte schoolmedia en de werking ervan;
het draagvlak voor digitalisering bij ouders -van papier naar digitaal- vergroot;
de digitale geletterdheid én zelfstandigheid van ouders verhoogt.

Onze-Lieve-Vrouwecollege Mariakerke bijt spits af als pilootschool

De eerste sessiereeks, die startte op 28 april en eindigt op 16 juni 2021, vindt elke woensdagochtend coronaproof plaats van 08.45 tot 11.45 uur in de Rozenlaan 21 (eetzaal van de school). Aan de cursus nemen 7 (groot)ouders deel.

Naast de lessen de dag zelf, krijgen de leerling-ouders van lesgeefster Melinda Rassalle ook huistaken mee om de leerstof verder te oefenen.

Schot in de roos!

“Heel wat scholen trokken aan de alarmbel toen ouders niet allemaal mee bleken te zijn met de snelle invoering van digitale onderwijstools. In de korte tijd van de cursus slagen we er in om (groot)ouders een aantal basisvaardigheden te leren. Zo blijven ze betrokken in het leertraject van kinderen en jongeren, en dat is cruciaal voor het positief verloop van hun schoolcarrière”, aldus nog Schepen Waldmann.